NetworkStream.Flush Metoda

Definicja

Opróżnia dane ze strumienia.Flushes data from the stream. Ta metoda jest zarezerwowana do użytku w przyszłości.This method is reserved for future use.

public:
 override void Flush();
public override void Flush ();
override this.Flush : unit -> unit
Public Overrides Sub Flush ()

Uwagi

FlushMetoda implementuje metodę, Stream.Flush jednak ponieważ NetworkStream nie jest buforowana, nie ma wpływu na strumienie sieciowe.The Flush method implements the Stream.Flush method; however, because NetworkStream is not buffered, it has no effect on network streams. Wywołanie metody nie zgłasza Flush wyjątku.Calling the Flush method does not throw an exception.

Dotyczy