MethodDebugInformationHandle Struktura

Definicja

public value class MethodDebugInformationHandle : IEquatable<System::Reflection::Metadata::MethodDebugInformationHandle>
public struct MethodDebugInformationHandle : IEquatable<System.Reflection.Metadata.MethodDebugInformationHandle>
type MethodDebugInformationHandle = struct
Public Structure MethodDebugInformationHandle
Implements IEquatable(Of MethodDebugInformationHandle)
Dziedziczenie
MethodDebugInformationHandle
Implementuje

Właściwości

IsNil

Metody

Equals(MethodDebugInformationHandle)
Equals(Object)
GetHashCode()
ToDefinitionHandle()

Zwraca dojście do MethodDefinition odpowiadające temu obsłudze.Returns a handle to a MethodDefinition that corresponds to this handle.

Operatory

Equality(MethodDebugInformationHandle, MethodDebugInformationHandle)
Explicit(EntityHandle to MethodDebugInformationHandle)
Explicit(Handle to MethodDebugInformationHandle)
Implicit(MethodDebugInformationHandle to EntityHandle)
Implicit(MethodDebugInformationHandle to Handle)
Inequality(MethodDebugInformationHandle, MethodDebugInformationHandle)

Dotyczy