NamespaceDefinitionHandle Struktura

Definicja

Zawiera dojście do definicji przestrzeni nazw.Provides a handle to a namespace definition.

public value class NamespaceDefinitionHandle : IEquatable<System::Reflection::Metadata::NamespaceDefinitionHandle>
public struct NamespaceDefinitionHandle : IEquatable<System.Reflection.Metadata.NamespaceDefinitionHandle>
type NamespaceDefinitionHandle = struct
Public Structure NamespaceDefinitionHandle
Implements IEquatable(Of NamespaceDefinitionHandle)
Dziedziczenie
NamespaceDefinitionHandle
Implementuje

Właściwości

IsNil

Metody

Equals(NamespaceDefinitionHandle)
Equals(Object)
GetHashCode()

Operatory

Equality(NamespaceDefinitionHandle, NamespaceDefinitionHandle)
Explicit(Handle to NamespaceDefinitionHandle)
Implicit(NamespaceDefinitionHandle to Handle)
Inequality(NamespaceDefinitionHandle, NamespaceDefinitionHandle)

Dotyczy