CallSiteHelpers Klasa

Definicja

Klasa, która zawiera metody pomocnika dla DLR CallSites.Class that contains helper methods for DLR CallSites.

public ref class CallSiteHelpers abstract sealed
public static class CallSiteHelpers
type CallSiteHelpers = class
Public Class CallSiteHelpers
Dziedziczenie
CallSiteHelpers

Metody

IsInternalFrame(MethodBase)

Sprawdza, czy MethodBase jest używana wewnętrznie przez DLR i nie powinna być wyświetlana w stosie kodu języka.Checks if a MethodBase is internally used by DLR and should not be displayed on the language code's stack.

Dotyczy