ConfiguredValueTaskAwaitable<TResult> Struktura

Definicja

Zapewnia oczekiwany typ, który umożliwia skonfigurowanie oczekujących na ValueTask<TResult>.Provides an awaitable type that enables configured awaits on a ValueTask<TResult>.

generic <typename TResult>
public value class ConfiguredValueTaskAwaitable
public struct ConfiguredValueTaskAwaitable<TResult>
type ConfiguredValueTaskAwaitable<'Result> = struct
Public Structure ConfiguredValueTaskAwaitable(Of TResult)

Parametry typu

TResult

Typ wygenerowanego wyniku.The type of the produced result.

Dziedziczenie
ConfiguredValueTaskAwaitable<TResult>

Metody

GetAwaiter()

Zwraca obiekt await dla tego wystąpienia ConfiguredValueTaskAwaitable<TResult>.Returns an awaiter for this ConfiguredValueTaskAwaitable<TResult> instance.

Dotyczy