ICriticalNotifyCompletion Interfejs

Definicja

Reprezentuje obiekt oczekujący, który planuje kontynuacje po zakończeniu operacji oczekiwania.Represents an awaiter that schedules continuations when an await operation completes.

public interface class ICriticalNotifyCompletion : System::Runtime::CompilerServices::INotifyCompletion
public interface ICriticalNotifyCompletion : System.Runtime.CompilerServices.INotifyCompletion
type ICriticalNotifyCompletion = interface
    interface INotifyCompletion
Public Interface ICriticalNotifyCompletion
Implements INotifyCompletion
Pochodne
Implementuje

Metody

OnCompleted(Action)

Planuje akcję kontynuacji, która jest wywoływana po zakończeniu wystąpienia.Schedules the continuation action that's invoked when the instance completes.

(Odziedziczone po INotifyCompletion)
UnsafeOnCompleted(Action)

Planuje akcję kontynuacji, która jest wywoływana po zakończeniu wystąpienia.Schedules the continuation action that's invoked when the instance completes.

Dotyczy