FUNCDESC Struktura

Definicja

Ostrzeżenie

Ten interfejs API jest teraz przestarzały.

Zamiast nich należy używać słów kluczowych FUNCDESC.Use FUNCDESC instead.

public value class FUNCDESC
[System.Obsolete]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
[System.Obsolete("Use System.Runtime.InteropServices.ComTypes.FUNCDESC instead. https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=14202", false)]
public struct FUNCDESC
type FUNCDESC = struct
Public Structure FUNCDESC
Dziedziczenie
FUNCDESC
Atrybuty

Uwagi

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat FUNCDESC, zobacz bibliotekę MSDN.For additional information about FUNCDESC, see the MSDN Library.

Pola

callconv

Określa konwencję wywoływania funkcji.Specifies the calling convention of a function.

cParams

Zlicza łączną liczbę parametrów.Counts the total number of parameters.

cParamsOpt

Zlicza parametry opcjonalne.Counts the optional parameters.

cScodes

Zlicza dozwolone wartości zwracane.Counts the permitted return values.

elemdescFunc

Zawiera zwracany typ funkcji.Contains the return type of the function.

funckind

Określa, czy funkcja jest wirtualna, statyczna czy tylko do wysyłania.Specifies whether the function is virtual, static, or dispatch-only.

invkind

Określa typ funkcji właściwości.Specifies the type of a property function.

lprgelemdescParam

Wskazuje rozmiar cParams.Indicates the size of cParams.

lprgscode

Przechowuje liczbę błędów, które funkcja może zwrócić w systemie 16-bitowym.Stores the count of errors a function can return on a 16-bit system.

memid

Identyfikuje identyfikator elementu członkowskiego funkcji.Identifies the function member ID.

oVft

Określa przesunięcie w VTBL dla FUNC_VIRTUAL.Specifies the offset in the VTBL for FUNC_VIRTUAL.

wFuncFlags

Wskazuje FUNCFLAGS funkcji.Indicates the FUNCFLAGS of a function.

Dotyczy