TYPEATTR.memidConstructor Pole

Definicja

Identyfikator konstruktora lub MEMBER_ID_NIL, jeśli nie.ID of constructor, or MEMBER_ID_NIL if none.

public: int memidConstructor;
public int memidConstructor;
val mutable memidConstructor : int
Public memidConstructor As Integer 

Wartość pola

Uwagi

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat TYPEATTR, zobacz bibliotekę MSDN.For additional information about TYPEATTR, see the MSDN Library.

Dotyczy