TYPEATTR.memidDestructor Pole

Definicja

Identyfikator destruktora lub MEMBER_ID_NIL, jeśli nie.ID of destructor, or MEMBER_ID_NIL if none.

public: int memidDestructor;
public int memidDestructor;
val mutable memidDestructor : int
Public memidDestructor As Integer 

Wartość pola

Uwagi

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat TYPEATTR, zobacz bibliotekę MSDN.For additional information about TYPEATTR, see the MSDN Library.

Dotyczy