VARDESC.DESCUNION Struktura

Definicja

Zamiast nich należy używać słów kluczowych VARDESC.DESCUNION.Use VARDESC.DESCUNION instead.

public: value class VARDESC::DESCUNION
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(false)]
public struct VARDESC.DESCUNION
type VARDESC.DESCUNION = struct
Public Structure VARDESC.DESCUNION
Dziedziczenie
VARDESC.DESCUNION
Atrybuty

Pola

lpvarValue

Opisuje symboliczną wartość stałą.Describes a symbolic constant.

oInst

Wskazuje przesunięcie tej zmiennej w ramach wystąpienia.Indicates the offset of this variable within the instance.

Dotyczy