HashAlgorithm.HashValue HashAlgorithm.HashValue HashAlgorithm.HashValue HashAlgorithm.HashValue Field

Definicja

Reprezentuje wartość obliczanego kodu skrótu.Represents the value of the computed hash code.

protected: cli::array <System::Byte> ^ HashValue;
protected byte[] HashValue;
val mutable HashValue : byte[]
Protected HashValue As Byte() 

Wartość pola

Byte[]

Uwagi

Dostęp do tego pola uzyskuje Hash się za pomocą właściwości.This field is accessed through the Hash property.

Dotyczy