UdpBindingElement Konstruktory

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy UdpBindingElement.Initializes a new instance of the UdpBindingElement class.

Przeciążenia

UdpBindingElement()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy UdpBindingElement.Initializes a new instance of the UdpBindingElement class.

UdpBindingElement(String)

Inicjuje nowe wystąpienie UdpBindingElement klasy o określonej nazwie.Initializes a new instance of the UdpBindingElement class with specified name.

UdpBindingElement()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy UdpBindingElement.Initializes a new instance of the UdpBindingElement class.

public:
 UdpBindingElement();
public UdpBindingElement ();
Public Sub New ()

Dotyczy

UdpBindingElement(String)

Inicjuje nowe wystąpienie UdpBindingElement klasy o określonej nazwie.Initializes a new instance of the UdpBindingElement class with specified name.

public:
 UdpBindingElement(System::String ^ name);
public UdpBindingElement (string name);
new System.ServiceModel.Configuration.UdpBindingElement : string -> System.ServiceModel.Configuration.UdpBindingElement
Public Sub New (name As String)

Parametry

name
String

Nazwa.The name.

Dotyczy