MessageQuerySet Konstruktory

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy MessageQuerySet.Initializes a new instance of the MessageQuerySet class.

Przeciążenia

MessageQuerySet()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy MessageQuerySet.Initializes a new instance of the MessageQuerySet class.

MessageQuerySet(MessageQueryTable<String>)

Inicjuje nowe wystąpienie MessageQuerySet klasy z określonym MessageQueryTable<TItem> .Initializes a new instance of the MessageQuerySet class with the specified MessageQueryTable<TItem>.

MessageQuerySet()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy MessageQuerySet.Initializes a new instance of the MessageQuerySet class.

public:
 MessageQuerySet();
public MessageQuerySet ();
Public Sub New ()

Dotyczy

MessageQuerySet(MessageQueryTable<String>)

Inicjuje nowe wystąpienie MessageQuerySet klasy z określonym MessageQueryTable<TItem> .Initializes a new instance of the MessageQuerySet class with the specified MessageQueryTable<TItem>.

public:
 MessageQuerySet(System::ServiceModel::Dispatcher::MessageQueryTable<System::String ^> ^ queryTable);
public MessageQuerySet (System.ServiceModel.Dispatcher.MessageQueryTable<string> queryTable);
new System.ServiceModel.MessageQuerySet : System.ServiceModel.Dispatcher.MessageQueryTable<string> -> System.ServiceModel.MessageQuerySet
Public Sub New (queryTable As MessageQueryTable(Of String))

Parametry

queryTable
MessageQueryTable<String>

Tabela zapytania komunikatu.The message query table.

Dotyczy