Single.NegativeInfinity Pole

Definicja

Reprezentuje nieskończoność ujemną. To pole jest stałe.

public: float NegativeInfinity = -Infinity;
public const float NegativeInfinity = -Infinity;
val mutable NegativeInfinity : single
Public Const NegativeInfinity As Single  = -Infinity

Wartość pola

Single

Przykłady

Poniższy przykład kodu pokazuje stałą NegativeInfinity .

// This will equal Infinity.
Console::WriteLine( "10.0 minus NegativeInfinity equals {0}.", (10.0 - Single::NegativeInfinity) );
// This will equal Infinity.
Console.WriteLine("10.0 minus NegativeInfinity equals {0}.", (10.0 - Single.NegativeInfinity).ToString());
// This will equal Infinity.
printfn $"10.0 minus NegativeInfinity equals {10f - Single.NegativeInfinity}."
' This will equal Infinity.
Console.WriteLine("10.0 minus NegativeInfinity equals " + (10 - Single.NegativeInfinity).ToString() + ".")

Uwagi

Wartość tej stałej jest wynikiem dzielenia liczby ujemnej o zero.

Ta stała jest zwracana, gdy wynik operacji jest mniejszy niż MinValue.

Służy IsNegativeInfinity do określania, czy wartość ma wartość ujemną nieskończoność.

Dotyczy

Zobacz też