JsonValueKind Wyliczenie

Definicja

Określa typ danych wartości JSON.Specifies the data type of a JSON value.

public enum class JsonValueKind
public enum JsonValueKind
type JsonValueKind = 
Public Enum JsonValueKind
Dziedziczenie
JsonValueKind

Pola

Array 2

Tablica JSON.A JSON array.

False 6

Wartość JSON false.The JSON value false.

Null 7

Wartość JSON jest równa null.The JSON value null.

Number 4

Numer JSON.A JSON number.

Object 1

Obiekt JSON.A JSON object.

String 3

Ciąg JSON.A JSON string.

True 5

Wartość JSON jest prawdziwa.The JSON value true.

Undefined 0

Nie ma żadnej wartości (w odróżnieniu od Null).There is no value (as distinct from Null).

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz jak serializować i deserializować JSON.For more information, see How to serialize and deserialize JSON.

Dotyczy