AsyncLocalValueChangedArgs<T> Struktura

Definicja

Klasa, która zawiera informacje o zmianach danych w celu AsyncLocal<T> wystąpień, które rejestrują się pod kątem powiadomień o zmianach.The class that provides data change information to AsyncLocal<T> instances that register for change notifications.

generic <typename T>
public value class AsyncLocalValueChangedArgs
public struct AsyncLocalValueChangedArgs<T>
type AsyncLocalValueChangedArgs<'T> = struct
Public Structure AsyncLocalValueChangedArgs(Of T)

Parametry typu

T

Typ danych.The type of the data.

Dziedziczenie
AsyncLocalValueChangedArgs<T>

Uwagi

Obiekty AsyncLocal<T> odbierają powiadomienia o zmianach podczas tworzenia wystąpienia, wywołując jego konstruktora AsyncLocal<T>(Action<AsyncLocalValueChangedArgs<T>>).An AsyncLocal<T> objects receives change notifications when it is instantiated by calling its AsyncLocal<T>(Action<AsyncLocalValueChangedArgs<T>>) constructor.

Właściwości

CurrentValue

Pobiera bieżącą wartość danych.Gets the data's current value.

PreviousValue

Pobiera poprzednią wartość danych.Gets the data's previous value.

ThreadContextChanged

Zwraca wartość wskazującą, czy wartość zmienia się ze względu na zmianę kontekstu wykonania.Returns a value that indicates whether the value changes because of a change of execution context.

Dotyczy