SynchronizationContext.Post(SendOrPostCallback, Object) Metoda

Definicja

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, wysyła komunikat asynchroniczny do kontekstu synchronizacji.When overridden in a derived class, dispatches an asynchronous message to a synchronization context.

public:
 virtual void Post(System::Threading::SendOrPostCallback ^ d, System::Object ^ state);
public virtual void Post (System.Threading.SendOrPostCallback d, object state);
public virtual void Post (System.Threading.SendOrPostCallback d, object? state);
abstract member Post : System.Threading.SendOrPostCallback * obj -> unit
override this.Post : System.Threading.SendOrPostCallback * obj -> unit
Public Overridable Sub Post (d As SendOrPostCallback, state As Object)

Parametry

d
SendOrPostCallback

SendOrPostCallbackDelegat do wywołania.The SendOrPostCallback delegate to call.

state
Object

Obiekt przeszedł do delegata.The object passed to the delegate.

Uwagi

PostMetoda uruchamia asynchroniczne żądanie do opublikowania wiadomości.The Post method starts an asynchronous request to post a message.

Dotyczy