TupleExtensions.Deconstruct Metoda

Definicja

Dekonstruuje składniki krotki w oddzielnych zmiennych.Deconstructs the components of a tuple into separate variables.

Przeciążenia

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19,T20,T21>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18,T19,T20,T21>>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21)

Dekonstrukcja krotki z 21 elementami w oddzielnych zmiennych.Deconstructs a tuple with 21 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19,T20>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18,T19,T20>>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20)

Dekonstruuje krotkę z 20 elementami w oddzielnych zmiennych.Deconstructs a tuple with 20 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18,T19>>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19)

Dekonstrukcja krotki z 19 elementami do oddzielnych zmiennych.Deconstructs a tuple with 19 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18>>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18)

Dekonstrukcja krotki z 18 elementami do oddzielnych zmiennych.Deconstructs a tuple with 18 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17>>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17)

Dekonstrukcja krotki zawierającej 17 elementów w oddzielnych zmiennych.Deconstructs a tuple with 17 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16>>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16)

Dekonstrukcja krotki z 16 elementami na oddzielne zmienne.Deconstructs a tuple with 16 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15>>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15)

Dekonstrukcja krotki o 15 elementach do oddzielnych zmiennych.Deconstructs a tuple with 15 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14)

Dekonstrukcja krotki z 14 elementami na oddzielne zmienne.Deconstructs a tuple with 14 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13)

Dekonstruuje krotkę z 13 elementami w oddzielnych zmiennych.Deconstructs a tuple with 13 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12)

Dekonstrukcja krotki z 12 elementami w oddzielnych zmiennych.Deconstructs a tuple with 12 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11)

Dekonstruuje krotkę z 11 elementami w oddzielnych zmiennych.Deconstructs a tuple with 11 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10)

Dekonstrukcja krotki o 10 elementów do oddzielnych zmiennych.Deconstructs a tuple with 10 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9)

Dekonstrukcja krotki z 9 elementami w oddzielnych zmiennych.Deconstructs a tuple with 9 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8)

Dekonstrukcja krotki z 8 elementami w oddzielnych zmiennych.Deconstructs a tuple with 8 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7)

Dekonstrukcja krotki z 7 elementami w oddzielnych zmiennych.Deconstructs a tuple with 7 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6>, T1, T2, T3, T4, T5, T6)

Dekonstruuje krotkę z 6 elementami w oddzielnych zmiennych.Deconstructs a tuple with 6 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5>, T1, T2, T3, T4, T5)

Dekonstrukcja krotki z 5 elementami w oddzielnych zmiennych.Deconstructs a tuple with 5 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3,T4>(Tuple<T1,T2,T3,T4>, T1, T2, T3, T4)

Dekonstruuje krotkę z 4 elementami w oddzielnych zmiennych.Deconstructs a tuple with 4 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2,T3>(Tuple<T1,T2,T3>, T1, T2, T3)

Dekonstruuje krotkę z 3 elementami w oddzielnych zmiennych.Deconstructs a tuple with 3 elements into separate variables.

Deconstruct<T1,T2>(Tuple<T1,T2>, T1, T2)

Dekonstruuje krotkę z 2 elementami w oddzielnych zmiennych.Deconstructs a tuple with 2 elements into separate variables.

Deconstruct<T1>(Tuple<T1>, T1)

Dekonstruuje krotkę z 1 elementem w oddzielną zmienną.Deconstructs a tuple with 1 element into a separate variable.

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19,T20,T21>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18,T19,T20,T21>>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21)

Dekonstrukcja krotki z 21 elementami w oddzielnych zmiennych.Deconstructs a tuple with 21 elements into separate variables.

public:
generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5, typename T6, typename T7, typename T8, typename T9, typename T10, typename T11, typename T12, typename T13, typename T14, typename T15, typename T16, typename T17, typename T18, typename T19, typename T20, typename T21>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static void Deconstruct(Tuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple<T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, Tuple<T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21> ^> ^> ^ value, [Runtime::InteropServices::Out] T1 % item1, [Runtime::InteropServices::Out] T2 % item2, [Runtime::InteropServices::Out] T3 % item3, [Runtime::InteropServices::Out] T4 % item4, [Runtime::InteropServices::Out] T5 % item5, [Runtime::InteropServices::Out] T6 % item6, [Runtime::InteropServices::Out] T7 % item7, [Runtime::InteropServices::Out] T8 % item8, [Runtime::InteropServices::Out] T9 % item9, [Runtime::InteropServices::Out] T10 % item10, [Runtime::InteropServices::Out] T11 % item11, [Runtime::InteropServices::Out] T12 % item12, [Runtime::InteropServices::Out] T13 % item13, [Runtime::InteropServices::Out] T14 % item14, [Runtime::InteropServices::Out] T15 % item15, [Runtime::InteropServices::Out] T16 % item16, [Runtime::InteropServices::Out] T17 % item17, [Runtime::InteropServices::Out] T18 % item18, [Runtime::InteropServices::Out] T19 % item19, [Runtime::InteropServices::Out] T20 % item20, [Runtime::InteropServices::Out] T21 % item21);
public static void Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19,T20,T21> (this (T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18,T19,T20,T21>>) value, out T1 item1, out T2 item2, out T3 item3, out T4 item4, out T5 item5, out T6 item6, out T7 item7, out T8 item8, out T9 item9, out T10 item10, out T11 item11, out T12 item12, out T13 item13, out T14 item14, out T15 item15, out T16 item16, out T17 item17, out T18 item18, out T19 item19, out T20 item20, out T21 item21);
static member Deconstruct : 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 * 'T9 * 'T10 * 'T11 * 'T12 * 'T13 * 'T14 * 'T15 * 'T16 * 'T17 * 'T18 * 'T19 * 'T20 * 'T21 * 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 * 'T9 * 'T10 * 'T11 * 'T12 * 'T13 * 'T14 * 'T15 * 'T16 * 'T17 * 'T18 * 'T19 * 'T20 * 'T21 -> unit
<Extension()>
Public Sub Deconstruct(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21) (value As Tuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple(Of T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, Tuple(Of T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21))), ByRef item1 As T1, ByRef item2 As T2, ByRef item3 As T3, ByRef item4 As T4, ByRef item5 As T5, ByRef item6 As T6, ByRef item7 As T7, ByRef item8 As T8, ByRef item9 As T9, ByRef item10 As T10, ByRef item11 As T11, ByRef item12 As T12, ByRef item13 As T13, ByRef item14 As T14, ByRef item15 As T15, ByRef item16 As T16, ByRef item17 As T17, ByRef item18 As T18, ByRef item19 As T19, ByRef item20 As T20, ByRef item21 As T21)

Parametry typu

T1

Typ pierwszego elementu.The type of the first element.

T2

Typ drugiego elementu.The type of the second element.

T3

Typ trzeciego elementu.The type of the third element.

T4

Typ czwartego elementu.The type of the fourth element.

T5

Typ piątego elementu.The type of the fifth element.

T6

Typ szóstego elementu.The type of the sixth element.

T7

Typ siódmego elementu.The type of the seventh element.

T8

Typ ósmego elementu.The type of the eighth element.

T9

Typ dziewiątego elementu.The type of the ninth element.

T10

Typ dziesiątego elementu.The type of the tenth element.

T11

Typ jedenastego elementu.The type of the eleventh element.

T12

Typ dwunastego elementu.The type of the twelfth element.

T13

Typ trzynastego elementu.The type of the thirteenth element.

T14

Typ czternastego elementu.The type of the fourteenth element.

T15

Typ piętnastego elementu.The type of the fifteenth element.

T16

Typ szesnastego elementu.The type of the sixteenth element.

T17

Typ siedemnastego elementu.The type of the seventeenth element.

T18

Typ elementu osiemnastego.The type of the eighteenth element.

T19

Typ elementu Nineteenth.The type of the nineteenth element.

T20

Typ dwudziestego elementu.The type of the twentieth element.

T21

Typ dwudziestu pierwszego elementu.The type of the twenty-first element.

Parametry

value
Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18,T19,T20,T21>>>

21-elementowa krotka do rozbudowy na 21 oddzielnych zmiennych.The 21-element tuple to deconstruct into 21 separate variables.

item1
T1

Wartość pierwszego elementu.The value of the first element.

item2
T2

Wartość drugiego elementu.The value of the second element.

item3
T3

Wartość trzeciego elementu.The value of the third element.

item4
T4

Wartość czwartego elementu.The value of the fourth element.

item5
T5

Wartość piątego elementu.The value of the fifth element.

item6
T6

Wartość szóstego elementu.The value of the sixth element.

item7
T7

Wartość siódmego elementu.The value of the seventh element.

item8
T8

Wartość ósmego elementu lub value .Rest.Item1 .The value of the eighth element, or value.Rest.Item1.

item9
T9

Wartość dziewiątego elementu lub value .Rest.Item2 .The value of the ninth element, or value.Rest.Item2.

item10
T10

Wartość dziesiątego elementu lub value .Rest.Item3 .The value of the tenth element, or value.Rest.Item3.

item11
T11

Wartość jedenastego elementu lub value .Rest.Item4 .The value of the eleventh element, or value.Rest.Item4.

item12
T12

Wartość dwunastego elementu lub value .Rest.Item5 .The value of the twelfth element, or value.Rest.Item5.

item13
T13

Wartość trzynastego elementu lub value .Rest.Item6 .The value of the thirteenth element, or value.Rest.Item6.

item14
T14

Wartość czternasty elementu lub value .Rest.Item7 .The value of the fourteenth element, or value.Rest.Item7.

item15
T15

Wartość piętnastego elementu lub value .Rest.Rest.Item1 .The value of the fifteenth element, or value.Rest.Rest.Item1.

item16
T16

Wartość szesnastego elementu lub value .Rest.Rest.Item2 .The value of the sixteenth element, or value.Rest.Rest.Item2.

item17
T17

Wartość siedemnastego elementu lub value .Rest.Rest.Item3 .The value of the seventeenth element, or value.Rest.Rest.Item3.

item18
T18

Wartość elementu osiemnastego lub value .Rest.Rest.Item4 .The value of the eighteenth element, or value.Rest.Rest.Item4.

item19
T19

Wartość elementu Nineteenth lub value .Rest.Rest.Item5 .The value of the nineteenth element, or value.Rest.Rest.Item5.

item20
T20

Wartość dwudziestego elementu lub value .Rest.Rest.Item6 .The value of the twentieth element, or value.Rest.Rest.Item6.

item21
T21

Wartość dwudziestu pierwszego elementu lub value .Rest.Rest.Item7 .The value of the twenty-first element, or value.Rest.Rest.Item7.

Uwagi

Ta metoda jest implementowana głównie w celu obsługi funkcji języka krotki w języku C#.This method is implemented primarily to support the tuple language features in C#.

Ponieważ typy spójnych kolekcji .NET Framework implementują krotki z więcej niż 7 elementami przez zagnieżdżanie spójnej kolekcji w Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest>.Rest , item8 za pomocą item21 są elementy zagnieżdżonych krotek.Because the .NET Framework tuple types implement tuples with more than 7 elements by nesting a tuple in Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest>.Rest, item8 through item21 are elements of nested tuples.

Zobacz też

Dotyczy

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19,T20>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18,T19,T20>>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20)

Dekonstruuje krotkę z 20 elementami w oddzielnych zmiennych.Deconstructs a tuple with 20 elements into separate variables.

public:
generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5, typename T6, typename T7, typename T8, typename T9, typename T10, typename T11, typename T12, typename T13, typename T14, typename T15, typename T16, typename T17, typename T18, typename T19, typename T20>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static void Deconstruct(Tuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple<T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, Tuple<T15, T16, T17, T18, T19, T20> ^> ^> ^ value, [Runtime::InteropServices::Out] T1 % item1, [Runtime::InteropServices::Out] T2 % item2, [Runtime::InteropServices::Out] T3 % item3, [Runtime::InteropServices::Out] T4 % item4, [Runtime::InteropServices::Out] T5 % item5, [Runtime::InteropServices::Out] T6 % item6, [Runtime::InteropServices::Out] T7 % item7, [Runtime::InteropServices::Out] T8 % item8, [Runtime::InteropServices::Out] T9 % item9, [Runtime::InteropServices::Out] T10 % item10, [Runtime::InteropServices::Out] T11 % item11, [Runtime::InteropServices::Out] T12 % item12, [Runtime::InteropServices::Out] T13 % item13, [Runtime::InteropServices::Out] T14 % item14, [Runtime::InteropServices::Out] T15 % item15, [Runtime::InteropServices::Out] T16 % item16, [Runtime::InteropServices::Out] T17 % item17, [Runtime::InteropServices::Out] T18 % item18, [Runtime::InteropServices::Out] T19 % item19, [Runtime::InteropServices::Out] T20 % item20);
public static void Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19,T20> (this (T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18,T19,T20>>) value, out T1 item1, out T2 item2, out T3 item3, out T4 item4, out T5 item5, out T6 item6, out T7 item7, out T8 item8, out T9 item9, out T10 item10, out T11 item11, out T12 item12, out T13 item13, out T14 item14, out T15 item15, out T16 item16, out T17 item17, out T18 item18, out T19 item19, out T20 item20);
static member Deconstruct : 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 * 'T9 * 'T10 * 'T11 * 'T12 * 'T13 * 'T14 * 'T15 * 'T16 * 'T17 * 'T18 * 'T19 * 'T20 * 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 * 'T9 * 'T10 * 'T11 * 'T12 * 'T13 * 'T14 * 'T15 * 'T16 * 'T17 * 'T18 * 'T19 * 'T20 -> unit
<Extension()>
Public Sub Deconstruct(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20) (value As Tuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple(Of T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, Tuple(Of T15, T16, T17, T18, T19, T20))), ByRef item1 As T1, ByRef item2 As T2, ByRef item3 As T3, ByRef item4 As T4, ByRef item5 As T5, ByRef item6 As T6, ByRef item7 As T7, ByRef item8 As T8, ByRef item9 As T9, ByRef item10 As T10, ByRef item11 As T11, ByRef item12 As T12, ByRef item13 As T13, ByRef item14 As T14, ByRef item15 As T15, ByRef item16 As T16, ByRef item17 As T17, ByRef item18 As T18, ByRef item19 As T19, ByRef item20 As T20)

Parametry typu

T1

Typ pierwszego elementu.The type of the first element.

T2

Typ drugiego elementu.The type of the second element.

T3

Typ trzeciego elementu.The type of the third element.

T4

Typ czwartego elementu.The type of the fourth element.

T5

Typ piątego elementu.The type of the fifth element.

T6

Typ szóstego elementu.The type of the sixth element.

T7

Typ siódmego elementu.The type of the seventh element.

T8

Typ ósmego elementu.The type of the eighth element.

T9

Typ dziewiątego elementu.The type of the ninth element.

T10

Typ dziesiątego elementu.The type of the tenth element.

T11

Typ jedenastego elementu.The type of the eleventh element.

T12

Typ dwunastego elementu.The type of the twelfth element.

T13

Typ trzynastego elementu.The type of the thirteenth element.

T14

Typ czternastego elementu.The type of the fourteenth element.

T15

Typ piętnastego elementu.The type of the fifteenth element.

T16

Typ szesnastego elementu.The type of the sixteenth element.

T17

Typ siedemnastego elementu.The type of the seventeenth element.

T18

Typ elementu osiemnastego.The type of the eighteenth element.

T19

Typ elementu Nineteenth.The type of the nineteenth element.

T20

Typ dwudziestego elementu.The type of the twentieth element.

Parametry

value
Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18,T19,T20>>>

20-elementowa krotka do odtworzenia na 20 oddzielnych zmiennych.The 20-element tuple to deconstruct into 20 separate variables.

item1
T1

Wartość pierwszego elementu.The value of the first element.

item2
T2

Wartość drugiego elementu.The value of the second element.

item3
T3

Wartość trzeciego elementu.The value of the third element.

item4
T4

Wartość czwartego elementu.The value of the fourth element.

item5
T5

Wartość piątego elementu.The value of the fifth element.

item6
T6

Wartość szóstego elementu.The value of the sixth element.

item7
T7

Wartość siódmego elementu.The value of the seventh element.

item8
T8

Wartość ósmego elementu lub value .Rest.Item1 .The value of the eighth element, or value.Rest.Item1.

item9
T9

Wartość dziewiątego elementu lub value .Rest.Item2 .The value of the ninth element, or value.Rest.Item2.

item10
T10

Wartość dziesiątego elementu lub value .Rest.Item3 .The value of the tenth element, or value.Rest.Item3.

item11
T11

Wartość jedenastego elementu lub value .Rest.Item4 .The value of the eleventh element, or value.Rest.Item4.

item12
T12

Wartość dwunastego elementu lub value .Rest.Item5 .The value of the twelfth element, or value.Rest.Item5.

item13
T13

Wartość trzynastego elementu lub value .Rest.Item6 .The value of the thirteenth element, or value.Rest.Item6.

item14
T14

Wartość czternasty elementu lub value .Rest.Item7 .The value of the fourteenth element, or value.Rest.Item7.

item15
T15

Wartość piętnastego elementu lub value .Rest.Rest.Item1 .The value of the fifteenth element, or value.Rest.Rest.Item1.

item16
T16

Wartość szesnastego elementu lub value .Rest.Rest.Item2 .The value of the sixteenth element, or value.Rest.Rest.Item2.

item17
T17

Wartość siedemnastego elementu lub value .Rest.Rest.Item3 .The value of the seventeenth element, or value.Rest.Rest.Item3.

item18
T18

Wartość elementu osiemnastego lub value .Rest.Rest.Item4 .The value of the eighteenth element, or value.Rest.Rest.Item4.

item19
T19

Wartość elementu Nineteenth lub value .Rest.Rest.Item5 .The value of the nineteenth element, or value.Rest.Rest.Item5.

item20
T20

Wartość dwudziestego elementu lub value .Rest.Rest.Item6 .The value of the twentieth element, or value.Rest.Rest.Item6.

Zobacz też

Dotyczy

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18,T19>>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19)

Dekonstrukcja krotki z 19 elementami do oddzielnych zmiennych.Deconstructs a tuple with 19 elements into separate variables.

public:
generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5, typename T6, typename T7, typename T8, typename T9, typename T10, typename T11, typename T12, typename T13, typename T14, typename T15, typename T16, typename T17, typename T18, typename T19>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static void Deconstruct(Tuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple<T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, Tuple<T15, T16, T17, T18, T19> ^> ^> ^ value, [Runtime::InteropServices::Out] T1 % item1, [Runtime::InteropServices::Out] T2 % item2, [Runtime::InteropServices::Out] T3 % item3, [Runtime::InteropServices::Out] T4 % item4, [Runtime::InteropServices::Out] T5 % item5, [Runtime::InteropServices::Out] T6 % item6, [Runtime::InteropServices::Out] T7 % item7, [Runtime::InteropServices::Out] T8 % item8, [Runtime::InteropServices::Out] T9 % item9, [Runtime::InteropServices::Out] T10 % item10, [Runtime::InteropServices::Out] T11 % item11, [Runtime::InteropServices::Out] T12 % item12, [Runtime::InteropServices::Out] T13 % item13, [Runtime::InteropServices::Out] T14 % item14, [Runtime::InteropServices::Out] T15 % item15, [Runtime::InteropServices::Out] T16 % item16, [Runtime::InteropServices::Out] T17 % item17, [Runtime::InteropServices::Out] T18 % item18, [Runtime::InteropServices::Out] T19 % item19);
public static void Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18,T19> (this (T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18,T19>>) value, out T1 item1, out T2 item2, out T3 item3, out T4 item4, out T5 item5, out T6 item6, out T7 item7, out T8 item8, out T9 item9, out T10 item10, out T11 item11, out T12 item12, out T13 item13, out T14 item14, out T15 item15, out T16 item16, out T17 item17, out T18 item18, out T19 item19);
static member Deconstruct : 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 * 'T9 * 'T10 * 'T11 * 'T12 * 'T13 * 'T14 * 'T15 * 'T16 * 'T17 * 'T18 * 'T19 * 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 * 'T9 * 'T10 * 'T11 * 'T12 * 'T13 * 'T14 * 'T15 * 'T16 * 'T17 * 'T18 * 'T19 -> unit
<Extension()>
Public Sub Deconstruct(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19) (value As Tuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple(Of T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, Tuple(Of T15, T16, T17, T18, T19))), ByRef item1 As T1, ByRef item2 As T2, ByRef item3 As T3, ByRef item4 As T4, ByRef item5 As T5, ByRef item6 As T6, ByRef item7 As T7, ByRef item8 As T8, ByRef item9 As T9, ByRef item10 As T10, ByRef item11 As T11, ByRef item12 As T12, ByRef item13 As T13, ByRef item14 As T14, ByRef item15 As T15, ByRef item16 As T16, ByRef item17 As T17, ByRef item18 As T18, ByRef item19 As T19)

Parametry typu

T1

Typ pierwszego elementu.The type of the first element.

T2

Typ drugiego elementu.The type of the second element.

T3

Typ trzeciego elementu.The type of the third element.

T4

Typ czwartego elementu.The type of the fourth element.

T5

Typ piątego elementu.The type of the fifth element.

T6

Typ szóstego elementu.The type of the sixth element.

T7

Typ siódmego elementu.The type of the seventh element.

T8

Typ ósmego elementu.The type of the eighth element.

T9

Typ dziewiątego elementu.The type of the ninth element.

T10

Typ dziesiątego elementu.The type of the tenth element.

T11

Typ jedenastego elementu.The type of the eleventh element.

T12

Typ dwunastego elementu.The type of the twelfth element.

T13

Typ trzynastego elementu.The type of the thirteenth element.

T14

Typ czternastego elementu.The type of the fourteenth element.

T15

Typ piętnastego elementu.The type of the fifteenth element.

T16

Typ szesnastego elementu.The type of the sixteenth element.

T17

Typ siedemnastego elementu.The type of the seventeenth element.

T18

Typ elementu osiemnastego.The type of the eighteenth element.

T19

Typ elementu Nineteenth.The type of the nineteenth element.

Parametry

value
Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18,T19>>>

19-elementowa krotka do rozbudowy na 19 oddzielnych zmiennych.The 19-element tuple to deconstruct into 19 separate variables.

item1
T1

Wartość pierwszego elementu.The value of the first element.

item2
T2

Wartość drugiego elementu.The value of the second element.

item3
T3

Wartość trzeciego elementu.The value of the third element.

item4
T4

Wartość czwartego elementu.The value of the fourth element.

item5
T5

Wartość piątego elementu.The value of the fifth element.

item6
T6

Wartość szóstego elementu.The value of the sixth element.

item7
T7

Wartość siódmego elementu.The value of the seventh element.

item8
T8

Wartość ósmego elementu lub value .Rest.Item1 .The value of the eighth element, or value.Rest.Item1.

item9
T9

Wartość dziewiątego elementu lub value .Rest.Item2 .The value of the ninth element, or value.Rest.Item2.

item10
T10

Wartość dziesiątego elementu lub value .Rest.Item3 .The value of the tenth element, or value.Rest.Item3.

item11
T11

Wartość jedenastego elementu lub value .Rest.Item4 .The value of the eleventh element, or value.Rest.Item4.

item12
T12

Wartość dwunastego elementu lub value .Rest.Item5 .The value of the twelfth element, or value.Rest.Item5.

item13
T13

Wartość trzynastego elementu lub value .Rest.Item6 .The value of the thirteenth element, or value.Rest.Item6.

item14
T14

Wartość czternasty elementu lub value .Rest.Item7 .The value of the fourteenth element, or value.Rest.Item7.

item15
T15

Wartość piętnastego elementu lub value .Rest.Rest.Item1 .The value of the fifteenth element, or value.Rest.Rest.Item1.

item16
T16

Wartość szesnastego elementu lub value .Rest.Rest.Item2 .The value of the sixteenth element, or value.Rest.Rest.Item2.

item17
T17

Wartość siedemnastego elementu lub value .Rest.Rest.Item3 .The value of the seventeenth element, or value.Rest.Rest.Item3.

item18
T18

Wartość elementu osiemnastego lub value .Rest.Rest.Item4 .The value of the eighteenth element, or value.Rest.Rest.Item4.

item19
T19

Wartość elementu Nineteenth lub value .Rest.Rest.Item5 .The value of the nineteenth element, or value.Rest.Rest.Item5.

Uwagi

Ta metoda jest implementowana głównie w celu obsługi funkcji języka krotki w języku C#.This method is implemented primarily to support the tuple language features in C#.

Ponieważ typy spójnych kolekcji .NET Framework implementują krotki z więcej niż 7 elementami przez zagnieżdżanie spójnej kolekcji w Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest>.Rest , item8 za pomocą item19 są elementy zagnieżdżonych krotek.Because the .NET Framework tuple types implement tuples with more than 7 elements by nesting a tuple in Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest>.Rest, item8 through item19 are elements of nested tuples.

Zobacz też

Dotyczy

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18>>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18)

Dekonstrukcja krotki z 18 elementami do oddzielnych zmiennych.Deconstructs a tuple with 18 elements into separate variables.

public:
generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5, typename T6, typename T7, typename T8, typename T9, typename T10, typename T11, typename T12, typename T13, typename T14, typename T15, typename T16, typename T17, typename T18>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static void Deconstruct(Tuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple<T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, Tuple<T15, T16, T17, T18> ^> ^> ^ value, [Runtime::InteropServices::Out] T1 % item1, [Runtime::InteropServices::Out] T2 % item2, [Runtime::InteropServices::Out] T3 % item3, [Runtime::InteropServices::Out] T4 % item4, [Runtime::InteropServices::Out] T5 % item5, [Runtime::InteropServices::Out] T6 % item6, [Runtime::InteropServices::Out] T7 % item7, [Runtime::InteropServices::Out] T8 % item8, [Runtime::InteropServices::Out] T9 % item9, [Runtime::InteropServices::Out] T10 % item10, [Runtime::InteropServices::Out] T11 % item11, [Runtime::InteropServices::Out] T12 % item12, [Runtime::InteropServices::Out] T13 % item13, [Runtime::InteropServices::Out] T14 % item14, [Runtime::InteropServices::Out] T15 % item15, [Runtime::InteropServices::Out] T16 % item16, [Runtime::InteropServices::Out] T17 % item17, [Runtime::InteropServices::Out] T18 % item18);
public static void Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17,T18> (this (T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18>>) value, out T1 item1, out T2 item2, out T3 item3, out T4 item4, out T5 item5, out T6 item6, out T7 item7, out T8 item8, out T9 item9, out T10 item10, out T11 item11, out T12 item12, out T13 item13, out T14 item14, out T15 item15, out T16 item16, out T17 item17, out T18 item18);
static member Deconstruct : 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 * 'T9 * 'T10 * 'T11 * 'T12 * 'T13 * 'T14 * 'T15 * 'T16 * 'T17 * 'T18 * 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 * 'T9 * 'T10 * 'T11 * 'T12 * 'T13 * 'T14 * 'T15 * 'T16 * 'T17 * 'T18 -> unit
<Extension()>
Public Sub Deconstruct(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18) (value As Tuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple(Of T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, Tuple(Of T15, T16, T17, T18))), ByRef item1 As T1, ByRef item2 As T2, ByRef item3 As T3, ByRef item4 As T4, ByRef item5 As T5, ByRef item6 As T6, ByRef item7 As T7, ByRef item8 As T8, ByRef item9 As T9, ByRef item10 As T10, ByRef item11 As T11, ByRef item12 As T12, ByRef item13 As T13, ByRef item14 As T14, ByRef item15 As T15, ByRef item16 As T16, ByRef item17 As T17, ByRef item18 As T18)

Parametry typu

T1

Typ pierwszego elementu.The type of the first element.

T2

Typ drugiego elementu.The type of the second element.

T3

Typ trzeciego elementu.The type of the third element.

T4

Typ czwartego elementu.The type of the fourth element.

T5

Typ piątego elementu.The type of the fifth element.

T6

Typ szóstego elementu.The type of the sixth element.

T7

Typ siódmego elementu.The type of the seventh element.

T8

Typ ósmego elementu.The type of the eighth element.

T9

Typ dziewiątego elementu.The type of the ninth element.

T10

Typ dziesiątego elementu.The type of the tenth element.

T11

Typ jedenastego elementu.The type of the eleventh element.

T12

Typ dwunastego elementu.The type of the twelfth element.

T13

Typ trzynastego elementu.The type of the thirteenth element.

T14

Typ czternastego elementu.The type of the fourteenth element.

T15

Typ piętnastego elementu.The type of the fifteenth element.

T16

Typ szesnastego elementu.The type of the sixteenth element.

T17

Typ siedemnastego elementu.The type of the seventeenth element.

T18

Typ elementu osiemnastego.The type of the eighteenth element.

Parametry

value
Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17,T18>>>

Wartość 18 elementów do wyodrębnienia do 18 oddzielnych zmiennych.The 18-element tuple to deconstruct into 18 separate variables.

item1
T1

Wartość pierwszego elementu.The value of the first element.

item2
T2

Wartość drugiego elementu.The value of the second element.

item3
T3

Wartość trzeciego elementu.The value of the third element.

item4
T4

Wartość czwartego elementu.The value of the fourth element.

item5
T5

Wartość piątego elementu.The value of the fifth element.

item6
T6

Wartość szóstego elementu.The value of the sixth element.

item7
T7

Wartość siódmego elementu.The value of the seventh element.

item8
T8

Wartość ósmego elementu lub value .Rest.Item1 .The value of the eighth element, or value.Rest.Item1.

item9
T9

Wartość dziewiątego elementu lub value .Rest.Item2 .The value of the ninth element, or value.Rest.Item2.

item10
T10

Wartość dziesiątego elementu lub value .Rest.Item3 .The value of the tenth element, or value.Rest.Item3.

item11
T11

Wartość jedenastego elementu lub value .Rest.Item4 .The value of the eleventh element, or value.Rest.Item4.

item12
T12

Wartość dwunastego elementu lub value .Rest.Item5 .The value of the twelfth element, or value.Rest.Item5.

item13
T13

Wartość trzynastego elementu lub value .Rest.Item6 .The value of the thirteenth element, or value.Rest.Item6.

item14
T14

Wartość czternasty elementu lub value .Rest.Item7 .The value of the fourteenth element, or value.Rest.Item7.

item15
T15

Wartość piętnastego elementu lub value .Rest.Rest.Item1 .The value of the fifteenth element, or value.Rest.Rest.Item1.

item16
T16

Wartość szesnastego elementu lub value .Rest.Rest.Item2 .The value of the sixteenth element, or value.Rest.Rest.Item2.

item17
T17

Wartość siedemnastego elementu lub value .Rest.Rest.Item3 .The value of the seventeenth element, or value.Rest.Rest.Item3.

item18
T18

Wartość elementu osiemnastego lub value .Rest.Rest.Item4 .The value of the eighteenth element, or value.Rest.Rest.Item4.

Uwagi

Ta metoda jest implementowana głównie w celu obsługi funkcji języka krotki w języku C#.This method is implemented primarily to support the tuple language features in C#.

Ponieważ typy spójnych kolekcji .NET Framework implementują krotki z więcej niż 7 elementami przez zagnieżdżanie spójnej kolekcji w Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest>.Rest , item8 za pomocą item18 są elementy zagnieżdżonych krotek.Because the .NET Framework tuple types implement tuples with more than 7 elements by nesting a tuple in Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest>.Rest, item8 through item18 are elements of nested tuples.

Zobacz też

Dotyczy

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17>>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17)

Dekonstrukcja krotki zawierającej 17 elementów w oddzielnych zmiennych.Deconstructs a tuple with 17 elements into separate variables.

public:
generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5, typename T6, typename T7, typename T8, typename T9, typename T10, typename T11, typename T12, typename T13, typename T14, typename T15, typename T16, typename T17>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static void Deconstruct(Tuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple<T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, Tuple<T15, T16, T17> ^> ^> ^ value, [Runtime::InteropServices::Out] T1 % item1, [Runtime::InteropServices::Out] T2 % item2, [Runtime::InteropServices::Out] T3 % item3, [Runtime::InteropServices::Out] T4 % item4, [Runtime::InteropServices::Out] T5 % item5, [Runtime::InteropServices::Out] T6 % item6, [Runtime::InteropServices::Out] T7 % item7, [Runtime::InteropServices::Out] T8 % item8, [Runtime::InteropServices::Out] T9 % item9, [Runtime::InteropServices::Out] T10 % item10, [Runtime::InteropServices::Out] T11 % item11, [Runtime::InteropServices::Out] T12 % item12, [Runtime::InteropServices::Out] T13 % item13, [Runtime::InteropServices::Out] T14 % item14, [Runtime::InteropServices::Out] T15 % item15, [Runtime::InteropServices::Out] T16 % item16, [Runtime::InteropServices::Out] T17 % item17);
public static void Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16,T17> (this (T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17>>) value, out T1 item1, out T2 item2, out T3 item3, out T4 item4, out T5 item5, out T6 item6, out T7 item7, out T8 item8, out T9 item9, out T10 item10, out T11 item11, out T12 item12, out T13 item13, out T14 item14, out T15 item15, out T16 item16, out T17 item17);
static member Deconstruct : 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 * 'T9 * 'T10 * 'T11 * 'T12 * 'T13 * 'T14 * 'T15 * 'T16 * 'T17 * 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 * 'T9 * 'T10 * 'T11 * 'T12 * 'T13 * 'T14 * 'T15 * 'T16 * 'T17 -> unit
<Extension()>
Public Sub Deconstruct(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17) (value As Tuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple(Of T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, Tuple(Of T15, T16, T17))), ByRef item1 As T1, ByRef item2 As T2, ByRef item3 As T3, ByRef item4 As T4, ByRef item5 As T5, ByRef item6 As T6, ByRef item7 As T7, ByRef item8 As T8, ByRef item9 As T9, ByRef item10 As T10, ByRef item11 As T11, ByRef item12 As T12, ByRef item13 As T13, ByRef item14 As T14, ByRef item15 As T15, ByRef item16 As T16, ByRef item17 As T17)

Parametry typu

T1

Typ pierwszego elementu.The type of the first element.

T2

Typ drugiego elementu.The type of the second element.

T3

Typ trzeciego elementu.The type of the third element.

T4

Typ czwartego elementu.The type of the fourth element.

T5

Typ piątego elementu.The type of the fifth element.

T6

Typ szóstego elementu.The type of the sixth element.

T7

Typ siódmego elementu.The type of the seventh element.

T8

Typ ósmego elementu.The type of the eighth element.

T9

Typ dziewiątego elementu.The type of the ninth element.

T10

Typ dziesiątego elementu.The type of the tenth element.

T11

Typ jedenastego elementu.The type of the eleventh element.

T12

Typ dwunastego elementu.The type of the twelfth element.

T13

Typ trzynastego elementu.The type of the thirteenth element.

T14

Typ czternastego elementu.The type of the fourteenth element.

T15

Typ piętnastego elementu.The type of the fifteenth element.

T16

Typ szesnastego elementu.The type of the sixteenth element.

T17

Typ siedemnastego elementu.The type of the seventeenth element.

Parametry

value
Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16,T17>>>

17-elementowa krotka do rozbudowy na 17 oddzielnych zmiennych.The 17-element tuple to deconstruct into 17 separate variables.

item1
T1

Wartość pierwszego elementu.The value of the first element.

item2
T2

Wartość drugiego elementu.The value of the second element.

item3
T3

Wartość trzeciego elementu.The value of the third element.

item4
T4

Wartość czwartego elementu.The value of the fourth element.

item5
T5

Wartość piątego elementu.The value of the fifth element.

item6
T6

Wartość szóstego elementu.The value of the sixth element.

item7
T7

Wartość siódmego elementu.The value of the seventh element.

item8
T8

Wartość ósmego elementu lub value .Rest.Item1 .The value of the eighth element, or value.Rest.Item1.

item9
T9

Wartość dziewiątego elementu lub value .Rest.Item2 .The value of the ninth element, or value.Rest.Item2.

item10
T10

Wartość dziesiątego elementu lub value .Rest.Item3 .The value of the tenth element, or value.Rest.Item3.

item11
T11

Wartość jedenastego elementu lub value .Rest.Item4 .The value of the eleventh element, or value.Rest.Item4.

item12
T12

Wartość dwunastego elementu lub value .Rest.Item5 .The value of the twelfth element, or value.Rest.Item5.

item13
T13

Wartość trzynastego elementu lub value .Rest.Item6 .The value of the thirteenth element, or value.Rest.Item6.

item14
T14

Wartość czternasty elementu lub value .Rest.Item7 .The value of the fourteenth element, or value.Rest.Item7.

item15
T15

Wartość piętnastego elementu lub value .Rest.Rest.Item1 .The value of the fifteenth element, or value.Rest.Rest.Item1.

item16
T16

Wartość szesnastego elementu lub value .Rest.Rest.Item2 .The value of the sixteenth element, or value.Rest.Rest.Item2.

item17
T17

Wartość siedemnastego elementu lub value .Rest.Rest.Item3 .The value of the seventeenth element, or value.Rest.Rest.Item3.

Uwagi

Ta metoda jest implementowana głównie w celu obsługi funkcji języka krotki w języku C#.This method is implemented primarily to support the tuple language features in C#.

Ponieważ typy spójnych kolekcji .NET Framework implementują krotki z więcej niż 7 elementami przez zagnieżdżanie spójnej kolekcji w Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest>.Rest , item8 za pomocą item17 są elementy zagnieżdżonych krotek.Because the .NET Framework tuple types implement tuples with more than 7 elements by nesting a tuple in Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest>.Rest, item8 through item17 are elements of nested tuples.

Zobacz też

Dotyczy

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16>>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16)

Dekonstrukcja krotki z 16 elementami na oddzielne zmienne.Deconstructs a tuple with 16 elements into separate variables.

public:
generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5, typename T6, typename T7, typename T8, typename T9, typename T10, typename T11, typename T12, typename T13, typename T14, typename T15, typename T16>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static void Deconstruct(Tuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple<T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, Tuple<T15, T16> ^> ^> ^ value, [Runtime::InteropServices::Out] T1 % item1, [Runtime::InteropServices::Out] T2 % item2, [Runtime::InteropServices::Out] T3 % item3, [Runtime::InteropServices::Out] T4 % item4, [Runtime::InteropServices::Out] T5 % item5, [Runtime::InteropServices::Out] T6 % item6, [Runtime::InteropServices::Out] T7 % item7, [Runtime::InteropServices::Out] T8 % item8, [Runtime::InteropServices::Out] T9 % item9, [Runtime::InteropServices::Out] T10 % item10, [Runtime::InteropServices::Out] T11 % item11, [Runtime::InteropServices::Out] T12 % item12, [Runtime::InteropServices::Out] T13 % item13, [Runtime::InteropServices::Out] T14 % item14, [Runtime::InteropServices::Out] T15 % item15, [Runtime::InteropServices::Out] T16 % item16);
public static void Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,T16> (this (T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16>>) value, out T1 item1, out T2 item2, out T3 item3, out T4 item4, out T5 item5, out T6 item6, out T7 item7, out T8 item8, out T9 item9, out T10 item10, out T11 item11, out T12 item12, out T13 item13, out T14 item14, out T15 item15, out T16 item16);
static member Deconstruct : 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 * 'T9 * 'T10 * 'T11 * 'T12 * 'T13 * 'T14 * 'T15 * 'T16 * 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 * 'T9 * 'T10 * 'T11 * 'T12 * 'T13 * 'T14 * 'T15 * 'T16 -> unit
<Extension()>
Public Sub Deconstruct(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16) (value As Tuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple(Of T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, Tuple(Of T15, T16))), ByRef item1 As T1, ByRef item2 As T2, ByRef item3 As T3, ByRef item4 As T4, ByRef item5 As T5, ByRef item6 As T6, ByRef item7 As T7, ByRef item8 As T8, ByRef item9 As T9, ByRef item10 As T10, ByRef item11 As T11, ByRef item12 As T12, ByRef item13 As T13, ByRef item14 As T14, ByRef item15 As T15, ByRef item16 As T16)

Parametry typu

T1

Typ pierwszego elementu.The type of the first element.

T2

Typ drugiego elementu.The type of the second element.

T3

Typ trzeciego elementu.The type of the third element.

T4

Typ czwartego elementu.The type of the fourth element.

T5

Typ piątego elementu.The type of the fifth element.

T6

Typ szóstego elementu.The type of the sixth element.

T7

Typ siódmego elementu.The type of the seventh element.

T8

Typ ósmego elementu.The type of the eighth element.

T9

Typ dziewiątego elementu.The type of the ninth element.

T10

Typ dziesiątego elementu.The type of the tenth element.

T11

Typ jedenastego elementu.The type of the eleventh element.

T12

Typ dwunastego elementu.The type of the twelfth element.

T13

Typ trzynastego elementu.The type of the thirteenth element.

T14

Typ czternastego elementu.The type of the fourteenth element.

T15

Typ piętnastego elementu.The type of the fifteenth element.

T16

Typ szesnastego elementu.The type of the sixteenth element.

Parametry

value
Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15,T16>>>

16-elementowa krotka do odtworzenia w 16 oddzielnych zmiennych.The 16-element tuple to deconstruct into 16 separate variables.

item1
T1

Wartość pierwszego elementu.The value of the first element.

item2
T2

Wartość drugiego elementu.The value of the second element.

item3
T3

Wartość trzeciego elementu.The value of the third element.

item4
T4

Wartość czwartego elementu.The value of the fourth element.

item5
T5

Wartość piątego elementu.The value of the fifth element.

item6
T6

Wartość szóstego elementu.The value of the sixth element.

item7
T7

Wartość siódmego elementu.The value of the seventh element.

item8
T8

Wartość ósmego elementu lub value .Rest.Item1 .The value of the eighth element, or value.Rest.Item1.

item9
T9

Wartość dziewiątego elementu lub value .Rest.Item2 .The value of the ninth element, or value.Rest.Item2.

item10
T10

Wartość dziesiątego elementu lub value .Rest.Item3 .The value of the tenth element, or value.Rest.Item3.

item11
T11

Wartość jedenastego elementu lub value .Rest.Item4 .The value of the eleventh element, or value.Rest.Item4.

item12
T12

Wartość dwunastego elementu lub value .Rest.Item5 .The value of the twelfth element, or value.Rest.Item5.

item13
T13

Wartość trzynastego elementu lub value .Rest.Item6 .The value of the thirteenth element, or value.Rest.Item6.

item14
T14

Wartość czternasty elementu lub value .Rest.Item7 .The value of the fourteenth element, or value.Rest.Item7.

item15
T15

Wartość piętnastego elementu lub value .Rest.Rest.Item1 .The value of the fifteenth element, or value.Rest.Rest.Item1.

item16
T16

Wartość szesnastego elementu lub value .Rest.Rest.Item2 .The value of the sixteenth element, or value.Rest.Rest.Item2.

Uwagi

Ta metoda jest implementowana głównie w celu obsługi funkcji języka krotki w języku C#.This method is implemented primarily to support the tuple language features in C#.

Ponieważ typy spójnych kolekcji .NET Framework implementują krotki z więcej niż 7 elementami przez zagnieżdżanie spójnej kolekcji w Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest>.Rest , item8 za pomocą item16 są elementy zagnieżdżonych krotek.Because the .NET Framework tuple types implement tuples with more than 7 elements by nesting a tuple in Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest>.Rest, item8 through item16 are elements of nested tuples.

Zobacz też

Dotyczy

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15>>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15)

Dekonstrukcja krotki o 15 elementach do oddzielnych zmiennych.Deconstructs a tuple with 15 elements into separate variables.

public:
generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5, typename T6, typename T7, typename T8, typename T9, typename T10, typename T11, typename T12, typename T13, typename T14, typename T15>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static void Deconstruct(Tuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple<T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, Tuple<T15> ^> ^> ^ value, [Runtime::InteropServices::Out] T1 % item1, [Runtime::InteropServices::Out] T2 % item2, [Runtime::InteropServices::Out] T3 % item3, [Runtime::InteropServices::Out] T4 % item4, [Runtime::InteropServices::Out] T5 % item5, [Runtime::InteropServices::Out] T6 % item6, [Runtime::InteropServices::Out] T7 % item7, [Runtime::InteropServices::Out] T8 % item8, [Runtime::InteropServices::Out] T9 % item9, [Runtime::InteropServices::Out] T10 % item10, [Runtime::InteropServices::Out] T11 % item11, [Runtime::InteropServices::Out] T12 % item12, [Runtime::InteropServices::Out] T13 % item13, [Runtime::InteropServices::Out] T14 % item14, [Runtime::InteropServices::Out] T15 % item15);
public static void Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15> (this (T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15>>) value, out T1 item1, out T2 item2, out T3 item3, out T4 item4, out T5 item5, out T6 item6, out T7 item7, out T8 item8, out T9 item9, out T10 item10, out T11 item11, out T12 item12, out T13 item13, out T14 item14, out T15 item15);
static member Deconstruct : 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 * 'T9 * 'T10 * 'T11 * 'T12 * 'T13 * 'T14 * 'T15 * 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 * 'T9 * 'T10 * 'T11 * 'T12 * 'T13 * 'T14 * 'T15 -> unit
<Extension()>
Public Sub Deconstruct(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15) (value As Tuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple(Of T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, Tuple(Of T15))), ByRef item1 As T1, ByRef item2 As T2, ByRef item3 As T3, ByRef item4 As T4, ByRef item5 As T5, ByRef item6 As T6, ByRef item7 As T7, ByRef item8 As T8, ByRef item9 As T9, ByRef item10 As T10, ByRef item11 As T11, ByRef item12 As T12, ByRef item13 As T13, ByRef item14 As T14, ByRef item15 As T15)

Parametry typu

T1

Typ pierwszego elementu.The type of the first element.

T2

Typ drugiego elementu.The type of the second element.

T3

Typ trzeciego elementu.The type of the third element.

T4

Typ czwartego elementu.The type of the fourth element.

T5

Typ piątego elementu.The type of the fifth element.

T6

Typ szóstego elementu.The type of the sixth element.

T7

Typ siódmego elementu.The type of the seventh element.

T8

Typ ósmego elementu.The type of the eighth element.

T9

Typ dziewiątego elementu.The type of the ninth element.

T10

Typ dziesiątego elementu.The type of the tenth element.

T11

Typ jedenastego elementu.The type of the eleventh element.

T12

Typ dwunastego elementu.The type of the twelfth element.

T13

Typ trzynastego elementu.The type of the thirteenth element.

T14

Typ czternastego elementu.The type of the fourteenth element.

T15

Typ piętnastego elementu.The type of the fifteenth element.

Parametry

value
Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,Tuple<T15>>>

15-elementowa krotka do odtworzenia na 15 oddzielnych zmiennych.The 15-element tuple to deconstruct into 15 separate variables.

item1
T1

Wartość pierwszego elementu.The value of the first element.

item2
T2

Wartość drugiego elementu.The value of the second element.

item3
T3

Wartość trzeciego elementu.The value of the third element.

item4
T4

Wartość czwartego elementu.The value of the fourth element.

item5
T5

Wartość piątego elementu.The value of the fifth element.

item6
T6

Wartość szóstego elementu.The value of the sixth element.

item7
T7

Wartość siódmego elementu.The value of the seventh element.

item8
T8

Wartość ósmego elementu lub value .Rest.Item1 .The value of the eighth element, or value.Rest.Item1.

item9
T9

Wartość dziewiątego elementu lub value .Rest.Item2 .The value of the ninth element, or value.Rest.Item2.

item10
T10

Wartość dziesiątego elementu lub value .Rest.Item3 .The value of the tenth element, or value.Rest.Item3.

item11
T11

Wartość jedenastego elementu lub value .Rest.Item4 .The value of the eleventh element, or value.Rest.Item4.

item12
T12

Wartość dwunastego elementu lub value .Rest.Item5 .The value of the twelfth element, or value.Rest.Item5.

item13
T13

Wartość trzynastego elementu lub value .Rest.Item6 .The value of the thirteenth element, or value.Rest.Item6.

item14
T14

Wartość czternasty elementu lub value .Rest.Item7 .The value of the fourteenth element, or value.Rest.Item7.

item15
T15

Wartość piętnastego elementu lub value .Rest.Rest.Item1 .The value of the fifteenth element, or value.Rest.Rest.Item1.

Uwagi

Ta metoda jest implementowana głównie w celu obsługi funkcji języka krotki w języku C#.This method is implemented primarily to support the tuple language features in C#.

Ponieważ typy spójnych kolekcji .NET Framework implementują krotki z więcej niż 7 elementami przez zagnieżdżanie spójnej kolekcji w Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest>.Rest , item8 za pomocą item15 są elementy zagnieżdżonych krotek.Because the .NET Framework tuple types implement tuples with more than 7 elements by nesting a tuple in Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest>.Rest, item8 through item15 are elements of nested tuples.

Zobacz też

Dotyczy

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14)

Dekonstrukcja krotki z 14 elementami na oddzielne zmienne.Deconstructs a tuple with 14 elements into separate variables.

public:
generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5, typename T6, typename T7, typename T8, typename T9, typename T10, typename T11, typename T12, typename T13, typename T14>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static void Deconstruct(Tuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple<T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14> ^> ^ value, [Runtime::InteropServices::Out] T1 % item1, [Runtime::InteropServices::Out] T2 % item2, [Runtime::InteropServices::Out] T3 % item3, [Runtime::InteropServices::Out] T4 % item4, [Runtime::InteropServices::Out] T5 % item5, [Runtime::InteropServices::Out] T6 % item6, [Runtime::InteropServices::Out] T7 % item7, [Runtime::InteropServices::Out] T8 % item8, [Runtime::InteropServices::Out] T9 % item9, [Runtime::InteropServices::Out] T10 % item10, [Runtime::InteropServices::Out] T11 % item11, [Runtime::InteropServices::Out] T12 % item12, [Runtime::InteropServices::Out] T13 % item13, [Runtime::InteropServices::Out] T14 % item14);
public static void Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14> (this (T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14>) value, out T1 item1, out T2 item2, out T3 item3, out T4 item4, out T5 item5, out T6 item6, out T7 item7, out T8 item8, out T9 item9, out T10 item10, out T11 item11, out T12 item12, out T13 item13, out T14 item14);
static member Deconstruct : 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 * 'T9 * 'T10 * 'T11 * 'T12 * 'T13 * 'T14 * 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 * 'T9 * 'T10 * 'T11 * 'T12 * 'T13 * 'T14 -> unit
<Extension()>
Public Sub Deconstruct(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14) (value As Tuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple(Of T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14)), ByRef item1 As T1, ByRef item2 As T2, ByRef item3 As T3, ByRef item4 As T4, ByRef item5 As T5, ByRef item6 As T6, ByRef item7 As T7, ByRef item8 As T8, ByRef item9 As T9, ByRef item10 As T10, ByRef item11 As T11, ByRef item12 As T12, ByRef item13 As T13, ByRef item14 As T14)

Parametry typu

T1

Typ pierwszego elementu.The type of the first element.

T2

Typ drugiego elementu.The type of the second element.

T3

Typ trzeciego elementu.The type of the third element.

T4

Typ czwartego elementu.The type of the fourth element.

T5

Typ piątego elementu.The type of the fifth element.

T6

Typ szóstego elementu.The type of the sixth element.

T7

Typ siódmego elementu.The type of the seventh element.

T8

Typ ósmego elementu.The type of the eighth element.

T9

Typ dziewiątego elementu.The type of the ninth element.

T10

Typ dziesiątego elementu.The type of the tenth element.

T11

Typ jedenastego elementu.The type of the eleventh element.

T12

Typ dwunastego elementu.The type of the twelfth element.

T13

Typ trzynastego elementu.The type of the thirteenth element.

T14

Typ czternastego elementu.The type of the fourteenth element.

Parametry

value
Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14>>

14-elementowa krotka do odtworzenia w 14 oddzielnych zmiennych.The 14-element tuple to deconstruct into 14 separate variables.

item1
T1

Wartość pierwszego elementu.The value of the first element.

item2
T2

Wartość drugiego elementu.The value of the second element.

item3
T3

Wartość trzeciego elementu.The value of the third element.

item4
T4

Wartość czwartego elementu.The value of the fourth element.

item5
T5

Wartość piątego elementu.The value of the fifth element.

item6
T6

Wartość szóstego elementu.The value of the sixth element.

item7
T7

Wartość siódmego elementu.The value of the seventh element.

item8
T8

Wartość ósmego elementu lub value .Rest.Item1 .The value of the eighth element, or value.Rest.Item1.

item9
T9

Wartość dziewiątego elementu lub value .Rest.Item2 .The value of the ninth element, or value.Rest.Item2.

item10
T10

Wartość dziesiątego elementu lub value .Rest.Item3 .The value of the tenth element, or value.Rest.Item3.

item11
T11

Wartość jedenastego elementu lub value .Rest.Item4 .The value of the eleventh element, or value.Rest.Item4.

item12
T12

Wartość dwunastego elementu lub value .Rest.Item5 .The value of the twelfth element, or value.Rest.Item5.

item13
T13

Wartość trzynastego elementu lub value .Rest.Item6 .The value of the thirteenth element, or value.Rest.Item6.

item14
T14

Wartość czternasty elementu lub value .Rest.Item7 .The value of the fourteenth element, or value.Rest.Item7.

Zobacz też

Dotyczy

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13)

Dekonstruuje krotkę z 13 elementami w oddzielnych zmiennych.Deconstructs a tuple with 13 elements into separate variables.

public:
generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5, typename T6, typename T7, typename T8, typename T9, typename T10, typename T11, typename T12, typename T13>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static void Deconstruct(Tuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple<T8, T9, T10, T11, T12, T13> ^> ^ value, [Runtime::InteropServices::Out] T1 % item1, [Runtime::InteropServices::Out] T2 % item2, [Runtime::InteropServices::Out] T3 % item3, [Runtime::InteropServices::Out] T4 % item4, [Runtime::InteropServices::Out] T5 % item5, [Runtime::InteropServices::Out] T6 % item6, [Runtime::InteropServices::Out] T7 % item7, [Runtime::InteropServices::Out] T8 % item8, [Runtime::InteropServices::Out] T9 % item9, [Runtime::InteropServices::Out] T10 % item10, [Runtime::InteropServices::Out] T11 % item11, [Runtime::InteropServices::Out] T12 % item12, [Runtime::InteropServices::Out] T13 % item13);
public static void Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13> (this (T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13>) value, out T1 item1, out T2 item2, out T3 item3, out T4 item4, out T5 item5, out T6 item6, out T7 item7, out T8 item8, out T9 item9, out T10 item10, out T11 item11, out T12 item12, out T13 item13);
static member Deconstruct : 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 * 'T9 * 'T10 * 'T11 * 'T12 * 'T13 * 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 * 'T9 * 'T10 * 'T11 * 'T12 * 'T13 -> unit
<Extension()>
Public Sub Deconstruct(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13) (value As Tuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple(Of T8, T9, T10, T11, T12, T13)), ByRef item1 As T1, ByRef item2 As T2, ByRef item3 As T3, ByRef item4 As T4, ByRef item5 As T5, ByRef item6 As T6, ByRef item7 As T7, ByRef item8 As T8, ByRef item9 As T9, ByRef item10 As T10, ByRef item11 As T11, ByRef item12 As T12, ByRef item13 As T13)

Parametry typu

T1

Typ pierwszego elementu.The type of the first element.

T2

Typ drugiego elementu.The type of the second element.

T3

Typ trzeciego elementu.The type of the third element.

T4

Typ czwartego elementu.The type of the fourth element.

T5

Typ piątego elementu.The type of the fifth element.

T6

Typ szóstego elementu.The type of the sixth element.

T7

Typ siódmego elementu.The type of the seventh element.

T8

Typ ósmego elementu.The type of the eighth element.

T9

Typ dziewiątego elementu.The type of the ninth element.

T10

Typ dziesiątego elementu.The type of the tenth element.

T11

Typ jedenastego elementu.The type of the eleventh element.

T12

Typ dwunastego elementu.The type of the twelfth element.

T13

Typ trzynastego elementu.The type of the thirteenth element.

Parametry

value
Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12,T13>>

13-elementowa krotka do odtworzenia w 13 oddzielnych zmiennych.The 13-element tuple to deconstruct into 13 separate variables.

item1
T1

Wartość pierwszego elementu.The value of the first element.

item2
T2

Wartość drugiego elementu.The value of the second element.

item3
T3

Wartość trzeciego elementu.The value of the third element.

item4
T4

Wartość czwartego elementu.The value of the fourth element.

item5
T5

Wartość piątego elementu.The value of the fifth element.

item6
T6

Wartość szóstego elementu.The value of the sixth element.

item7
T7

Wartość siódmego elementu.The value of the seventh element.

item8
T8

Wartość ósmego elementu lub value .Rest.Item1 .The value of the eighth element, or value.Rest.Item1.

item9
T9

Wartość dziewiątego elementu lub value .Rest.Item2 .The value of the ninth element, or value.Rest.Item2.

item10
T10

Wartość dziesiątego elementu lub value .Rest.Item3 .The value of the tenth element, or value.Rest.Item3.

item11
T11

Wartość jedenastego elementu lub value .Rest.Item4 .The value of the eleventh element, or value.Rest.Item4.

item12
T12

Wartość dwunastego elementu lub value .Rest.Item5 .The value of the twelfth element, or value.Rest.Item5.

item13
T13

Wartość trzynastego elementu lub value .Rest.Item6 .The value of the thirteenth element, or value.Rest.Item6.

Uwagi

Ta metoda jest implementowana głównie w celu obsługi funkcji języka krotki w języku C#.This method is implemented primarily to support the tuple language features in C#.

Ponieważ typy spójnych kolekcji .NET Framework implementują krotki z więcej niż 7 elementami przez zagnieżdżanie spójnej kolekcji w Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest>.Rest , item8 za pomocą item13 są elementy zagnieżdżonych krotek.Because the .NET Framework tuple types implement tuples with more than 7 elements by nesting a tuple in Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest>.Rest, item8 through item13 are elements of nested tuples.

Zobacz też

Dotyczy

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12)

Dekonstrukcja krotki z 12 elementami w oddzielnych zmiennych.Deconstructs a tuple with 12 elements into separate variables.

public:
generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5, typename T6, typename T7, typename T8, typename T9, typename T10, typename T11, typename T12>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static void Deconstruct(Tuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple<T8, T9, T10, T11, T12> ^> ^ value, [Runtime::InteropServices::Out] T1 % item1, [Runtime::InteropServices::Out] T2 % item2, [Runtime::InteropServices::Out] T3 % item3, [Runtime::InteropServices::Out] T4 % item4, [Runtime::InteropServices::Out] T5 % item5, [Runtime::InteropServices::Out] T6 % item6, [Runtime::InteropServices::Out] T7 % item7, [Runtime::InteropServices::Out] T8 % item8, [Runtime::InteropServices::Out] T9 % item9, [Runtime::InteropServices::Out] T10 % item10, [Runtime::InteropServices::Out] T11 % item11, [Runtime::InteropServices::Out] T12 % item12);
public static void Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12> (this (T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12>) value, out T1 item1, out T2 item2, out T3 item3, out T4 item4, out T5 item5, out T6 item6, out T7 item7, out T8 item8, out T9 item9, out T10 item10, out T11 item11, out T12 item12);
static member Deconstruct : 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 * 'T9 * 'T10 * 'T11 * 'T12 * 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 * 'T9 * 'T10 * 'T11 * 'T12 -> unit
<Extension()>
Public Sub Deconstruct(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12) (value As Tuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple(Of T8, T9, T10, T11, T12)), ByRef item1 As T1, ByRef item2 As T2, ByRef item3 As T3, ByRef item4 As T4, ByRef item5 As T5, ByRef item6 As T6, ByRef item7 As T7, ByRef item8 As T8, ByRef item9 As T9, ByRef item10 As T10, ByRef item11 As T11, ByRef item12 As T12)

Parametry typu

T1

Typ pierwszego elementu.The type of the first element.

T2

Typ drugiego elementu.The type of the second element.

T3

Typ trzeciego elementu.The type of the third element.

T4

Typ czwartego elementu.The type of the fourth element.

T5

Typ piątego elementu.The type of the fifth element.

T6

Typ szóstego elementu.The type of the sixth element.

T7

Typ siódmego elementu.The type of the seventh element.

T8

Typ ósmego elementu.The type of the eighth element.

T9

Typ dziewiątego elementu.The type of the ninth element.

T10

Typ dziesiątego elementu.The type of the tenth element.

T11

Typ jedenastego elementu.The type of the eleventh element.

T12

Typ dwunastego elementu.The type of the twelfth element.

Parametry

value
Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11,T12>>

Kolekcja 12 elementów, która ma zostać poddana dekonstrukcja do 12 oddzielnych zmiennych.The 12-element tuple to deconstruct into 12 separate variables.

item1
T1

Wartość pierwszego elementu.The value of the first element.

item2
T2

Wartość drugiego elementu.The value of the second element.

item3
T3

Wartość trzeciego elementu.The value of the third element.

item4
T4

Wartość czwartego elementu.The value of the fourth element.

item5
T5

Wartość piątego elementu.The value of the fifth element.

item6
T6

Wartość szóstego elementu.The value of the sixth element.

item7
T7

Wartość siódmego elementu.The value of the seventh element.

item8
T8

Wartość ósmego elementu lub value .Rest.Item1 .The value of the eighth element, or value.Rest.Item1.

item9
T9

Wartość dziewiątego elementu lub value .Rest.Item2 .The value of the ninth element, or value.Rest.Item2.

item10
T10

Wartość dziesiątego elementu lub value .Rest.Item3 .The value of the tenth element, or value.Rest.Item3.

item11
T11

Wartość jedenastego elementu lub value .Rest.Item4 .The value of the eleventh element, or value.Rest.Item4.

item12
T12

Wartość dwunastego elementu lub value .Rest.Item5 .The value of the twelfth element, or value.Rest.Item5.

Uwagi

Ta metoda jest implementowana głównie w celu obsługi funkcji języka krotki w języku C#.This method is implemented primarily to support the tuple language features in C#.

Ponieważ typy spójnych kolekcji .NET Framework implementują krotki z więcej niż 7 elementami przez zagnieżdżanie spójnej kolekcji w Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest>.Rest , item8 za pomocą item12 są elementy zagnieżdżonych krotek.Because the .NET Framework tuple types implement tuples with more than 7 elements by nesting a tuple in Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest>.Rest, item8 through item12 are elements of nested tuples.

Zobacz też

Dotyczy

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11)

Dekonstruuje krotkę z 11 elementami w oddzielnych zmiennych.Deconstructs a tuple with 11 elements into separate variables.

public:
generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5, typename T6, typename T7, typename T8, typename T9, typename T10, typename T11>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static void Deconstruct(Tuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple<T8, T9, T10, T11> ^> ^ value, [Runtime::InteropServices::Out] T1 % item1, [Runtime::InteropServices::Out] T2 % item2, [Runtime::InteropServices::Out] T3 % item3, [Runtime::InteropServices::Out] T4 % item4, [Runtime::InteropServices::Out] T5 % item5, [Runtime::InteropServices::Out] T6 % item6, [Runtime::InteropServices::Out] T7 % item7, [Runtime::InteropServices::Out] T8 % item8, [Runtime::InteropServices::Out] T9 % item9, [Runtime::InteropServices::Out] T10 % item10, [Runtime::InteropServices::Out] T11 % item11);
public static void Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11> (this (T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11>) value, out T1 item1, out T2 item2, out T3 item3, out T4 item4, out T5 item5, out T6 item6, out T7 item7, out T8 item8, out T9 item9, out T10 item10, out T11 item11);
static member Deconstruct : 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 * 'T9 * 'T10 * 'T11 * 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 * 'T9 * 'T10 * 'T11 -> unit
<Extension()>
Public Sub Deconstruct(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11) (value As Tuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple(Of T8, T9, T10, T11)), ByRef item1 As T1, ByRef item2 As T2, ByRef item3 As T3, ByRef item4 As T4, ByRef item5 As T5, ByRef item6 As T6, ByRef item7 As T7, ByRef item8 As T8, ByRef item9 As T9, ByRef item10 As T10, ByRef item11 As T11)

Parametry typu

T1

Typ pierwszego elementu.The type of the first element.

T2

Typ drugiego elementu.The type of the second element.

T3

Typ trzeciego elementu.The type of the third element.

T4

Typ czwartego elementu.The type of the fourth element.

T5

Typ piątego elementu.The type of the fifth element.

T6

Typ szóstego elementu.The type of the sixth element.

T7

Typ siódmego elementu.The type of the seventh element.

T8

Typ ósmego elementu.The type of the eighth element.

T9

Typ dziewiątego elementu.The type of the ninth element.

T10

Typ dziesiątego elementu.The type of the tenth element.

T11

Typ jedenastego elementu.The type of the eleventh element.

Parametry

value
Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10,T11>>

10-elementowa krotka, która ma zostać poddana dekonstrukcja do 11 oddzielnych zmiennych.The 11-element tuple to deconstruct into 11 separate variables.

item1
T1

Wartość pierwszego elementu.The value of the first element.

item2
T2

Wartość drugiego elementu.The value of the second element.

item3
T3

Wartość trzeciego elementu.The value of the third element.

item4
T4

Wartość czwartego elementu.The value of the fourth element.

item5
T5

Wartość piątego elementu.The value of the fifth element.

item6
T6

Wartość szóstego elementu.The value of the sixth element.

item7
T7

Wartość siódmego elementu.The value of the seventh element.

item8
T8

Wartość ósmego elementu lub value .Rest.Item1 .The value of the eighth element, or value.Rest.Item1.

item9
T9

Wartość dziewiątego elementu lub value .Rest.Item2 .The value of the ninth element, or value.Rest.Item2.

item10
T10

Wartość dziesiątego elementu lub value .Rest.Item3 .The value of the tenth element, or value.Rest.Item3.

item11
T11

Wartość jedenastego elementu lub value .Rest.Item4 .The value of the eleventh element, or value.Rest.Item4.

Uwagi

Ta metoda jest implementowana głównie w celu obsługi funkcji języka krotki w języku C#.This method is implemented primarily to support the tuple language features in C#.

Ponieważ typy spójnych kolekcji .NET Framework implementują krotki z więcej niż 7 elementami przez zagnieżdżanie spójnej kolekcji w Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest>.Rest , item8 za pomocą item11 są elementy zagnieżdżonych krotek.Because the .NET Framework tuple types implement tuples with more than 7 elements by nesting a tuple in Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest>.Rest, item8 through item11 are elements of nested tuples.

Zobacz też

Dotyczy

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10)

Dekonstrukcja krotki o 10 elementów do oddzielnych zmiennych.Deconstructs a tuple with 10 elements into separate variables.

public:
generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5, typename T6, typename T7, typename T8, typename T9, typename T10>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static void Deconstruct(Tuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple<T8, T9, T10> ^> ^ value, [Runtime::InteropServices::Out] T1 % item1, [Runtime::InteropServices::Out] T2 % item2, [Runtime::InteropServices::Out] T3 % item3, [Runtime::InteropServices::Out] T4 % item4, [Runtime::InteropServices::Out] T5 % item5, [Runtime::InteropServices::Out] T6 % item6, [Runtime::InteropServices::Out] T7 % item7, [Runtime::InteropServices::Out] T8 % item8, [Runtime::InteropServices::Out] T9 % item9, [Runtime::InteropServices::Out] T10 % item10);
public static void Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10> (this (T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10>) value, out T1 item1, out T2 item2, out T3 item3, out T4 item4, out T5 item5, out T6 item6, out T7 item7, out T8 item8, out T9 item9, out T10 item10);
static member Deconstruct : 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 * 'T9 * 'T10 * 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 * 'T9 * 'T10 -> unit
<Extension()>
Public Sub Deconstruct(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10) (value As Tuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple(Of T8, T9, T10)), ByRef item1 As T1, ByRef item2 As T2, ByRef item3 As T3, ByRef item4 As T4, ByRef item5 As T5, ByRef item6 As T6, ByRef item7 As T7, ByRef item8 As T8, ByRef item9 As T9, ByRef item10 As T10)

Parametry typu

T1

Typ pierwszego elementu.The type of the first element.

T2

Typ drugiego elementu.The type of the second element.

T3

Typ trzeciego elementu.The type of the third element.

T4

Typ czwartego elementu.The type of the fourth element.

T5

Typ piątego elementu.The type of the fifth element.

T6

Typ szóstego elementu.The type of the sixth element.

T7

Typ siódmego elementu.The type of the seventh element.

T8

Typ ósmego elementu.The type of the eighth element.

T9

Typ dziewiątego elementu.The type of the ninth element.

T10

Typ dziesiątego elementu.The type of the tenth element.

Parametry

value
Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9,T10>>

10-elementowa krotka do rozbudowy na 10 oddzielnych zmiennych.The 10-element tuple to deconstruct into 10 separate variables.

item1
T1

Wartość pierwszego elementu.The value of the first element.

item2
T2

Wartość drugiego elementu.The value of the second element.

item3
T3

Wartość trzeciego elementu.The value of the third element.

item4
T4

Wartość czwartego elementu.The value of the fourth element.

item5
T5

Wartość piątego elementu.The value of the fifth element.

item6
T6

Wartość szóstego elementu.The value of the sixth element.

item7
T7

Wartość siódmego elementu.The value of the seventh element.

item8
T8

Wartość ósmego elementu lub value .Rest.Item1 .The value of the eighth element, or value.Rest.Item1.

item9
T9

Wartość dziewiątego elementu lub value .Rest.Item2 .The value of the ninth element, or value.Rest.Item2.

item10
T10

Wartość dziesiątego elementu lub value .Rest.Item3 .The value of the tenth element, or value.Rest.Item3.

Uwagi

Ta metoda jest implementowana głównie w celu obsługi funkcji języka krotki w języku C#.This method is implemented primarily to support the tuple language features in C#.

Ponieważ typy spójnych kolekcji .NET Framework implementują krotki z więcej niż 7 elementami przez zagnieżdżanie spójnej kolekcji w Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest>.Rest , item8 za pomocą item10 są elementy zagnieżdżonych krotek.Because the .NET Framework tuple types implement tuples with more than 7 elements by nesting a tuple in Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest>.Rest, item8 through item10 are elements of nested tuples.

Zobacz też

Dotyczy

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9)

Dekonstrukcja krotki z 9 elementami w oddzielnych zmiennych.Deconstructs a tuple with 9 elements into separate variables.

public:
generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5, typename T6, typename T7, typename T8, typename T9>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static void Deconstruct(Tuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple<T8, T9> ^> ^ value, [Runtime::InteropServices::Out] T1 % item1, [Runtime::InteropServices::Out] T2 % item2, [Runtime::InteropServices::Out] T3 % item3, [Runtime::InteropServices::Out] T4 % item4, [Runtime::InteropServices::Out] T5 % item5, [Runtime::InteropServices::Out] T6 % item6, [Runtime::InteropServices::Out] T7 % item7, [Runtime::InteropServices::Out] T8 % item8, [Runtime::InteropServices::Out] T9 % item9);
public static void Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9> (this (T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9>) value, out T1 item1, out T2 item2, out T3 item3, out T4 item4, out T5 item5, out T6 item6, out T7 item7, out T8 item8, out T9 item9);
static member Deconstruct : 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 * 'T9 * 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 * 'T9 -> unit
<Extension()>
Public Sub Deconstruct(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9) (value As Tuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple(Of T8, T9)), ByRef item1 As T1, ByRef item2 As T2, ByRef item3 As T3, ByRef item4 As T4, ByRef item5 As T5, ByRef item6 As T6, ByRef item7 As T7, ByRef item8 As T8, ByRef item9 As T9)

Parametry typu

T1

Typ pierwszego elementu.The type of the first element.

T2

Typ drugiego elementu.The type of the second element.

T3

Typ trzeciego elementu.The type of the third element.

T4

Typ czwartego elementu.The type of the fourth element.

T5

Typ piątego elementu.The type of the fifth element.

T6

Typ szóstego elementu.The type of the sixth element.

T7

Typ siódmego elementu.The type of the seventh element.

T8

Typ ósmego elementu.The type of the eighth element.

T9

Typ dziewiątego elementu.The type of the ninth element.

Parametry

value
Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8,T9>>

Krotka 9-elementowa, która ma zostać poddana dekonstrukcja do 9 oddzielnych zmiennych.The 9-element tuple to deconstruct into 9 separate variables.

item1
T1

Wartość pierwszego elementu.The value of the first element.

item2
T2

Wartość drugiego elementu.The value of the second element.

item3
T3

Wartość trzeciego elementu.The value of the third element.

item4
T4

Wartość czwartego elementu.The value of the fourth element.

item5
T5

Wartość piątego elementu.The value of the fifth element.

item6
T6

Wartość szóstego elementu.The value of the sixth element.

item7
T7

Wartość siódmego elementu.The value of the seventh element.

item8
T8

Wartość ósmego elementu lub value .Rest.Item1 .The value of the eighth element, or value.Rest.Item1.

item9
T9

Wartość dziewiątego elementu lub value .Rest.Item2 .The value of the ninth element, or value.Rest.Item2.

Uwagi

Ta metoda jest implementowana głównie w celu obsługi funkcji języka krotki w języku C#.This method is implemented primarily to support the tuple language features in C#.

Ponieważ typy krotek .NET Framework implementują krotki z więcej niż 7 elementami poprzez zagnieżdżenie krotki w Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest>.Rest , item8 i item9 są elementami krotek zagnieżdżonych.Because the .NET Framework tuple types implement tuples with more than 7 elements by nesting a tuple in Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest>.Rest, item8 and item9 are elements of nested tuples.

Zobacz też

Dotyczy

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8>>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8)

Dekonstrukcja krotki z 8 elementami w oddzielnych zmiennych.Deconstructs a tuple with 8 elements into separate variables.

public:
generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5, typename T6, typename T7, typename T8>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static void Deconstruct(Tuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple<T8> ^> ^ value, [Runtime::InteropServices::Out] T1 % item1, [Runtime::InteropServices::Out] T2 % item2, [Runtime::InteropServices::Out] T3 % item3, [Runtime::InteropServices::Out] T4 % item4, [Runtime::InteropServices::Out] T5 % item5, [Runtime::InteropServices::Out] T6 % item6, [Runtime::InteropServices::Out] T7 % item7, [Runtime::InteropServices::Out] T8 % item8);
public static void Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8> (this (T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8>) value, out T1 item1, out T2 item2, out T3 item3, out T4 item4, out T5 item5, out T6 item6, out T7 item7, out T8 item8);
static member Deconstruct : 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 * 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T8 -> unit
<Extension()>
Public Sub Deconstruct(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8) (value As Tuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, Tuple(Of T8)), ByRef item1 As T1, ByRef item2 As T2, ByRef item3 As T3, ByRef item4 As T4, ByRef item5 As T5, ByRef item6 As T6, ByRef item7 As T7, ByRef item8 As T8)

Parametry typu

T1

Typ pierwszego elementu.The type of the first element.

T2

Typ drugiego elementu.The type of the second element.

T3

Typ trzeciego elementu.The type of the third element.

T4

Typ czwartego elementu.The type of the fourth element.

T5

Typ piątego elementu.The type of the fifth element.

T6

Typ szóstego elementu.The type of the sixth element.

T7

Typ siódmego elementu.The type of the seventh element.

T8

Typ ósmego elementu.The type of the eighth element.

Parametry

value
Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,Tuple<T8>>

8-elementowa krotka do rozbudowy na 8 oddzielnych zmiennych.The 8-element tuple to deconstruct into 8 separate variables.

item1
T1

Wartość pierwszego elementu.The value of the first element.

item2
T2

Wartość drugiego elementu.The value of the second element.

item3
T3

Wartość trzeciego elementu.The value of the third element.

item4
T4

Wartość czwartego elementu.The value of the fourth element.

item5
T5

Wartość piątego elementu.The value of the fifth element.

item6
T6

Wartość szóstego elementu.The value of the sixth element.

item7
T7

Wartość siódmego elementu.The value of the seventh element.

item8
T8

Wartość ósmego elementu lub value .Rest.Item1 .The value of the eighth element, or value.Rest.Item1.

Uwagi

Ta metoda jest implementowana głównie w celu obsługi funkcji języka krotki w języku C#.This method is implemented primarily to support the tuple language features in C#.

Ponieważ typy krotek .NET Framework implementują krotki z więcej niż 7 elementami przez zagnieżdżanie spójnej kolekcji w Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest>.Rest , item8 jest elementem w kolekcji zagnieżdżonej.Because the .NET Framework tuple types implement tuples with more than 7 elements by nesting a tuple in Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,TRest>.Rest, item8 is an element in a nested tuple.

Zobacz też

Dotyczy

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7)

Dekonstrukcja krotki z 7 elementami w oddzielnych zmiennych.Deconstructs a tuple with 7 elements into separate variables.

public:
generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5, typename T6, typename T7>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static void Deconstruct(Tuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7> ^ value, [Runtime::InteropServices::Out] T1 % item1, [Runtime::InteropServices::Out] T2 % item2, [Runtime::InteropServices::Out] T3 % item3, [Runtime::InteropServices::Out] T4 % item4, [Runtime::InteropServices::Out] T5 % item5, [Runtime::InteropServices::Out] T6 % item6, [Runtime::InteropServices::Out] T7 % item7);
public static void Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7> (this (T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7) value, out T1 item1, out T2 item2, out T3 item3, out T4 item4, out T5 item5, out T6 item6, out T7 item7);
static member Deconstruct : 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 * 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T7 -> unit
<Extension()>
Public Sub Deconstruct(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7) (value As Tuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7), ByRef item1 As T1, ByRef item2 As T2, ByRef item3 As T3, ByRef item4 As T4, ByRef item5 As T5, ByRef item6 As T6, ByRef item7 As T7)

Parametry typu

T1

Typ pierwszego elementu.The type of the first element.

T2

Typ drugiego elementu.The type of the second element.

T3

Typ trzeciego elementu.The type of the third element.

T4

Typ czwartego elementu.The type of the fourth element.

T5

Typ piątego elementu.The type of the fifth element.

T6

Typ szóstego elementu.The type of the sixth element.

T7

Typ siódmego elementu.The type of the seventh element.

Parametry

value
Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7>

7 elementów krotka do rozbudowy w 7 oddzielnych zmiennych.The 7-element tuple to deconstruct into 7 separate variables.

item1
T1

Wartość pierwszego elementu.The value of the first element.

item2
T2

Wartość drugiego elementu.The value of the second element.

item3
T3

Wartość trzeciego elementu.The value of the third element.

item4
T4

Wartość czwartego elementu.The value of the fourth element.

item5
T5

Wartość piątego elementu.The value of the fifth element.

item6
T6

Wartość szóstego elementu.The value of the sixth element.

item7
T7

Wartość siódmego elementu.The value of the seventh element.

Uwagi

Ta metoda jest implementowana głównie w celu obsługi funkcji języka krotki w języku C#.This method is implemented primarily to support the tuple language features in C#.

Zobacz też

Dotyczy

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6>, T1, T2, T3, T4, T5, T6)

Dekonstruuje krotkę z 6 elementami w oddzielnych zmiennych.Deconstructs a tuple with 6 elements into separate variables.

public:
generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5, typename T6>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static void Deconstruct(Tuple<T1, T2, T3, T4, T5, T6> ^ value, [Runtime::InteropServices::Out] T1 % item1, [Runtime::InteropServices::Out] T2 % item2, [Runtime::InteropServices::Out] T3 % item3, [Runtime::InteropServices::Out] T4 % item4, [Runtime::InteropServices::Out] T5 % item5, [Runtime::InteropServices::Out] T6 % item6);
public static void Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5,T6> (this (T1,T2,T3,T4,T5,T6) value, out T1 item1, out T2 item2, out T3 item3, out T4 item4, out T5 item5, out T6 item6);
static member Deconstruct : 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 * 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T6 -> unit
<Extension()>
Public Sub Deconstruct(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6) (value As Tuple(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6), ByRef item1 As T1, ByRef item2 As T2, ByRef item3 As T3, ByRef item4 As T4, ByRef item5 As T5, ByRef item6 As T6)

Parametry typu

T1

Typ pierwszego elementu.The type of the first element.

T2

Typ drugiego elementu.The type of the second element.

T3

Typ trzeciego elementu.The type of the third element.

T4

Typ czwartego elementu.The type of the fourth element.

T5

Typ piątego elementu.The type of the fifth element.

T6

Typ szóstego elementu.The type of the sixth element.

Parametry

value
Tuple<T1,T2,T3,T4,T5,T6>

6-elementowa krotka do odtworzenia w 6 oddzielnych zmiennych.The 6-element tuple to deconstruct into 6 separate variables.

item1
T1

Wartość pierwszego elementu.The value of the first element.

item2
T2

Wartość drugiego elementu.The value of the second element.

item3
T3

Wartość trzeciego elementu.The value of the third element.

item4
T4

Wartość czwartego elementu.The value of the fourth element.

item5
T5

Wartość piątego elementu.The value of the fifth element.

item6
T6

Wartość szóstego elementu.The value of the sixth element.

Uwagi

Ta metoda jest implementowana głównie w celu obsługi funkcji języka krotki w języku C#.This method is implemented primarily to support the tuple language features in C#.

Zobacz też

Dotyczy

Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5>(Tuple<T1,T2,T3,T4,T5>, T1, T2, T3, T4, T5)

Dekonstrukcja krotki z 5 elementami w oddzielnych zmiennych.Deconstructs a tuple with 5 elements into separate variables.

public:
generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4, typename T5>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static void Deconstruct(Tuple<T1, T2, T3, T4, T5> ^ value, [Runtime::InteropServices::Out] T1 % item1, [Runtime::InteropServices::Out] T2 % item2, [Runtime::InteropServices::Out] T3 % item3, [Runtime::InteropServices::Out] T4 % item4, [Runtime::InteropServices::Out] T5 % item5);
public static void Deconstruct<T1,T2,T3,T4,T5> (this (T1,T2,T3,T4,T5) value, out T1 item1, out T2 item2, out T3 item3, out T4 item4, out T5 item5);
static member Deconstruct : 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 * 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T5 -> unit
<Extension()>
Public Sub Deconstruct(Of T1, T2, T3, T4, T5) (value As Tuple(Of T1, T2, T3, T4, T5), ByRef item1 As T1, ByRef item2 As T2, ByRef item3 As T3, ByRef item4 As T4, ByRef item5 As T5)

Parametry typu

T1

Typ pierwszego elementu.The type of the first element.

T2

Typ drugiego elementu.The type of the second element.

T3

Typ trzeciego elementu.The type of the third element.

T4

Typ czwartego elementu.The type of the fourth element.

T5

Typ piątego elementu.The type of the fifth element.

Parametry

value
Tuple<T1,T2,T3,T4,T5>

5-elementowa krotka do odtworzenia w 5 oddzielnych zmiennych.The 5-element tuple to deconstruct into 5 separate variables.

item1
T1

Wartość pierwszego elementu.The value of the first element.

item2
T2

Wartość drugiego elementu.The value of the second element.

item3
T3

Wartość trzeciego elementu.The value of the third element.

item4
T4

Wartość czwartego elementu.The value of the fourth element.

item5
T5

Wartość piątego elementu.The value of the fifth element.

Uwagi

Ta metoda jest implementowana głównie w celu obsługi funkcji języka krotki w języku C#.This method is implemented primarily to support the tuple language features in C#.

Zobacz też

Dotyczy

Deconstruct<T1,T2,T3,T4>(Tuple<T1,T2,T3,T4>, T1, T2, T3, T4)

Dekonstruuje krotkę z 4 elementami w oddzielnych zmiennych.Deconstructs a tuple with 4 elements into separate variables.

public:
generic <typename T1, typename T2, typename T3, typename T4>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static void Deconstruct(Tuple<T1, T2, T3, T4> ^ value, [Runtime::InteropServices::Out] T1 % item1, [Runtime::InteropServices::Out] T2 % item2, [Runtime::InteropServices::Out] T3 % item3, [Runtime::InteropServices::Out] T4 % item4);
public static void Deconstruct<T1,T2,T3,T4> (this (T1,T2,T3,T4) value, out T1 item1, out T2 item2, out T3 item3, out T4 item4);
static member Deconstruct : 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 * 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T4 -> unit
<Extension()>
Public Sub Deconstruct(Of T1, T2, T3, T4) (value As Tuple(Of T1, T2, T3, T4), ByRef item1 As T1, ByRef item2 As T2, ByRef item3 As T3, ByRef item4 As T4)

Parametry typu

T1

Typ pierwszego elementu.The type of the first element.

T2

Typ drugiego elementu.The type of the second element.

T3

Typ trzeciego elementu.The type of the third element.

T4

Typ czwartego elementu.The type of the fourth element.

Parametry

value
Tuple<T1,T2,T3,T4>

4-elementowa krotka do odtworzenia w 4 oddzielnych zmiennych.The 4-element tuple to deconstruct into 4 separate variables.

item1
T1

Wartość pierwszego elementu.The value of the first element.

item2
T2

Wartość drugiego elementu.The value of the second element.

item3
T3

Wartość trzeciego elementu.The value of the third element.

item4
T4

Wartość czwartego elementu.The value of the fourth element.

Uwagi

Ta metoda jest implementowana głównie w celu obsługi funkcji języka krotki w języku C#.This method is implemented primarily to support the tuple language features in C#.

Zobacz też

Dotyczy

Deconstruct<T1,T2,T3>(Tuple<T1,T2,T3>, T1, T2, T3)

Dekonstruuje krotkę z 3 elementami w oddzielnych zmiennych.Deconstructs a tuple with 3 elements into separate variables.

public:
generic <typename T1, typename T2, typename T3>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static void Deconstruct(Tuple<T1, T2, T3> ^ value, [Runtime::InteropServices::Out] T1 % item1, [Runtime::InteropServices::Out] T2 % item2, [Runtime::InteropServices::Out] T3 % item3);
public static void Deconstruct<T1,T2,T3> (this (T1,T2,T3) value, out T1 item1, out T2 item2, out T3 item3);
static member Deconstruct : 'T1 * 'T2 * 'T3 * 'T1 * 'T2 * 'T3 -> unit
<Extension()>
Public Sub Deconstruct(Of T1, T2, T3) (value As Tuple(Of T1, T2, T3), ByRef item1 As T1, ByRef item2 As T2, ByRef item3 As T3)

Parametry typu

T1

Typ pierwszego elementu.The type of the first element.

T2

Typ drugiego elementu.The type of the second element.

T3

Typ trzeciego elementu.The type of the third element.

Parametry

value
Tuple<T1,T2,T3>

3-elementowa krotka do odtworzenia w 3 oddzielnych zmiennych.The 3-element tuple to deconstruct into 3 separate variables.

item1
T1

Wartość pierwszego elementu.The value of the first element.

item2
T2

Wartość drugiego elementu.The value of the second element.

item3
T3

Wartość trzeciego elementu.The value of the third element.

Uwagi

Ta metoda jest implementowana głównie w celu obsługi funkcji języka krotki w języku C#.This method is implemented primarily to support the tuple language features in C#.

Zobacz też

Dotyczy

Deconstruct<T1,T2>(Tuple<T1,T2>, T1, T2)

Dekonstruuje krotkę z 2 elementami w oddzielnych zmiennych.Deconstructs a tuple with 2 elements into separate variables.

public:
generic <typename T1, typename T2>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static void Deconstruct(Tuple<T1, T2> ^ value, [Runtime::InteropServices::Out] T1 % item1, [Runtime::InteropServices::Out] T2 % item2);
public static void Deconstruct<T1,T2> (this (T1,T2) value, out T1 item1, out T2 item2);
static member Deconstruct : 'T1 * 'T2 * 'T1 * 'T2 -> unit
<Extension()>
Public Sub Deconstruct(Of T1, T2) (value As Tuple(Of T1, T2), ByRef item1 As T1, ByRef item2 As T2)

Parametry typu

T1

Typ pierwszego elementu.The type of the first element.

T2

Typ drugiego elementu.The type of the second element.

Parametry

value
Tuple<T1,T2>

2-elementowa krotka do rozbudowy w 2 oddzielnych zmiennych.The 2-element tuple to deconstruct into 2 separate variables.

item1
T1

Wartość pierwszego elementu.The value of the first element.

item2
T2

Wartość drugiego elementu.The value of the second element.

Uwagi

Ta metoda jest implementowana głównie w celu obsługi funkcji języka krotki w języku C#.This method is implemented primarily to support the tuple language features in C#.

Zobacz też

Dotyczy

Deconstruct<T1>(Tuple<T1>, T1)

Dekonstruuje krotkę z 1 elementem w oddzielną zmienną.Deconstructs a tuple with 1 element into a separate variable.

public:
generic <typename T1>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static void Deconstruct(Tuple<T1> ^ value, [Runtime::InteropServices::Out] T1 % item1);
public static void Deconstruct<T1> (this (T1) value, out T1 item1);
static member Deconstruct : 'T1 * 'T1 -> unit
<Extension()>
Public Sub Deconstruct(Of T1) (value As Tuple(Of T1), ByRef item1 As T1)

Parametry typu

T1

Typ pojedynczego elementu.The type of the single element.

Parametry

value
Tuple<T1>

Krotka Jednoelementowa, która ma zostać poddana dekonstrukcja do osobnej zmiennej.The 1-element tuple to deconstruct into a separate variable.

item1
T1

Wartość pojedynczego elementu.The value of the single element.

Uwagi

Ta metoda jest implementowana głównie w celu obsługi funkcji języka krotki w języku C#.This method is implemented primarily to support the tuple language features in C#.

Zobacz też

Dotyczy