UriPartial Wyliczenie

Definicja

Definiuje części identyfikatora URI dla metody GetLeftPart(UriPartial).Defines the parts of a URI for the GetLeftPart(UriPartial) method.

public enum class UriPartial
public enum UriPartial
type UriPartial = 
Public Enum UriPartial
Dziedziczenie
UriPartial

Pola

Authority 1

Segmenty schematu i urzędu certyfikacji.The scheme and authority segments of the URI.

Path 2

Segmenty schematu, urzędu i ścieżki identyfikatora URI.The scheme, authority, and path segments of the URI.

Query 3

Segmenty schematu, urzędu, ścieżki i zapytania identyfikatora URI.The scheme, authority, path, and query segments of the URI.

Scheme 0

Segment schematu identyfikatora URI.The scheme segment of the URI.

Uwagi

Wyliczenie UriPartial definiuje wartości, które można przekazywać do metody Uri.GetLeftPart.The UriPartial enumeration defines the values that can be passed to the Uri.GetLeftPart method.

Dotyczy