ControlBuilder.ServiceProvider Właściwość

Definicja

Pobiera obiekt usługi dla tego ControlBuilder obiektu.Gets the service object for this ControlBuilder object.

public:
 property IServiceProvider ^ ServiceProvider { IServiceProvider ^ get(); };
public IServiceProvider ServiceProvider { get; }
member this.ServiceProvider : IServiceProvider
Public ReadOnly Property ServiceProvider As IServiceProvider

Wartość właściwości

IServiceProvider

IServiceProviderReprezentuje obiekt usługi ControlBuilder .An IServiceProvider that represents the service object for this ControlBuilder.

Dotyczy

Zobacz też