DataSourceView.ExecuteCommand Metoda

Definicja

Wykonuje określone polecenie.Executes the specified command.

Przeciążenia

ExecuteCommand(String, IDictionary, IDictionary, DataSourceViewOperationCallback)

Wykonuje określone polecenie.Executes the specified command.

ExecuteCommand(String, IDictionary, IDictionary)

Wykonuje określone polecenie.Executes the specified command.

ExecuteCommand(String, IDictionary, IDictionary, DataSourceViewOperationCallback)

Wykonuje określone polecenie.Executes the specified command.

public:
 virtual void ExecuteCommand(System::String ^ commandName, System::Collections::IDictionary ^ keys, System::Collections::IDictionary ^ values, System::Web::UI::DataSourceViewOperationCallback ^ callback);
public virtual void ExecuteCommand (string commandName, System.Collections.IDictionary keys, System.Collections.IDictionary values, System.Web.UI.DataSourceViewOperationCallback callback);
abstract member ExecuteCommand : string * System.Collections.IDictionary * System.Collections.IDictionary * System.Web.UI.DataSourceViewOperationCallback -> unit
override this.ExecuteCommand : string * System.Collections.IDictionary * System.Collections.IDictionary * System.Web.UI.DataSourceViewOperationCallback -> unit
Public Overridable Sub ExecuteCommand (commandName As String, keys As IDictionary, values As IDictionary, callback As DataSourceViewOperationCallback)

Parametry

commandName
String

Nazwa polecenia.The name of the command.

keys
IDictionary

Słownik kluczy obiektów lub kluczy wierszy do działania.A dictionary of object keys or row keys to act on.

values
IDictionary

Słownik par nazwa/wartość reprezentujących elementy danych i ich wartości.A dictionary of name/value pairs that represent data elements and their values.

Uwagi

Ta metoda nie zwraca wartości.This method does not return a value.

Dotyczy

ExecuteCommand(String, IDictionary, IDictionary)

Wykonuje określone polecenie.Executes the specified command.

protected:
 virtual int ExecuteCommand(System::String ^ commandName, System::Collections::IDictionary ^ keys, System::Collections::IDictionary ^ values);
protected virtual int ExecuteCommand (string commandName, System.Collections.IDictionary keys, System.Collections.IDictionary values);
abstract member ExecuteCommand : string * System.Collections.IDictionary * System.Collections.IDictionary -> int
override this.ExecuteCommand : string * System.Collections.IDictionary * System.Collections.IDictionary -> int
Protected Overridable Function ExecuteCommand (commandName As String, keys As IDictionary, values As IDictionary) As Integer

Parametry

commandName
String

Nazwa polecenia.The name of the command.

keys
IDictionary

Słownik kluczy obiektów lub kluczy wierszy do działania.A dictionary of object keys or row keys to act on.

values
IDictionary

Słownik par nazwa/wartość reprezentujących elementy danych i ich wartości.A dictionary of name/value pairs that represent data elements and their values.

Zwraca

Int32

Liczba elementów, których dotyczy operacja.The number of items that were affected by the operation.

Dotyczy