DesignerRegionCollection.GetEnumerator Metoda

Definicja

Zwraca moduł wyliczający, który dokonuje iteracji w kolekcji.Returns an enumerator that iterates through the collection.

public:
 System::Collections::IEnumerator ^ GetEnumerator();
public System.Collections.IEnumerator GetEnumerator ();
member this.GetEnumerator : unit -> System.Collections.IEnumerator
Public Function GetEnumerator () As IEnumerator

Zwraca

IEnumerator , Który może być używany do iteracji kolekcji.An IEnumerator that can be used to iterate through the collection.

Implementuje

Uwagi

DesignerRegionCollection foreach for whileUżyj właściwości wraz z instrukcją Loop, taką jak,, lub, aby wyliczyć za pomocą obiektu. CountUse the Count property together with a loop construct, such as while, for, or foreach statements, to enumerate through the DesignerRegionCollection object.

Dotyczy

Zobacz też