DataBoundControlMode Wyliczenie

Definicja

Reprezentuje różne tryby wprowadzania danych dla kontrolki powiązanej z danymi lub konkretnego pola w ASP.NET danych dynamicznych.Represents the different data-entry modes for a data-bound control or a particular field in ASP.NET Dynamic Data.

public enum class DataBoundControlMode
public enum DataBoundControlMode
type DataBoundControlMode = 
Public Enum DataBoundControlMode
Dziedziczenie
DataBoundControlMode

Pola

Edit 1

Reprezentuje tryb edycji, który umożliwia użytkownikom aktualizowanie wartości istniejącego rekordu lub pola danych.Represents the edit mode, which enables users to update the values of an existing record or data field.

Insert 2

Reprezentuje tryb wstawiania, który umożliwia użytkownikom wprowadzanie wartości dla nowego rekordu lub pola danych.Represents the insert mode, which enables users to enter values for a new record or data field.

ReadOnly 0

Reprezentuje tryb wyświetlania, który uniemożliwia użytkownikowi modyfikowanie wartości rekordu lub pola danych.Represents the display mode, which prevents the user from modifying the values of a record or a data field.

Dotyczy