ScrollPattern.ScrollPatternInformation Struktura

Definicja

Zapewnia dostęp do wartości ScrollPattern właściwości obiektu przy użyciu jego Current metod or Cached .Provides access to the property values of a ScrollPattern object using its Current or Cached accessors.

public: value class ScrollPattern::ScrollPatternInformation
public struct ScrollPattern.ScrollPatternInformation
type ScrollPattern.ScrollPatternInformation = struct
Public Structure ScrollPattern.ScrollPatternInformation
Dziedziczenie
ScrollPattern.ScrollPatternInformation

Właściwości

HorizontallyScrollable

Pobiera wartość wskazującą, czy element automatyzacji interfejsu użytkownika można przewijać w poziomie.Gets a value that indicates whether the UI Automation element can scroll horizontally.

HorizontalScrollPercent

Pobiera bieżącą pozycję przewijania w poziomie.Gets the current horizontal scroll position.

HorizontalViewSize

Pobiera bieżący rozmiar widoku w poziomie.Gets the current horizontal view size.

VerticallyScrollable

Pobiera wartość wskazującą, czy element automatyzacji interfejsu użytkownika można przewijać w pionie.Retrieves a value that indicates whether the UI Automation element can scroll vertically.

VerticalScrollPercent

Pobiera bieżącą pionową pozycję przewijania.Gets the current vertical scroll position.

VerticalViewSize

Pobiera bieżący rozmiar widoku pionowego.Gets the current vertical view size.

Dotyczy

Zobacz też