ValuePattern.ValuePatternInformation Struktura

Definicja

Zapewnia dostęp do wartości ValuePattern właściwości obiektu przy użyciu jego Current metod or Cached .Provides access to the property values of a ValuePattern object using its Current or Cached accessors.

public: value class ValuePattern::ValuePatternInformation
public struct ValuePattern.ValuePatternInformation
type ValuePattern.ValuePatternInformation = struct
Public Structure ValuePattern.ValuePatternInformation
Dziedziczenie
ValuePattern.ValuePatternInformation

Właściwości

IsReadOnly

Pobiera wartość określającą, czy wartość Automatyzacja interfejsu użytkownikaUI Automation elementu jest tylko do odczytu.Gets a value that specifies whether the value of a Automatyzacja interfejsu użytkownikaUI Automation element is read-only.

Value

Pobiera wartość Automatyzacja interfejsu użytkownikaUI Automation elementu.Gets the value of the Automatyzacja interfejsu użytkownikaUI Automation element.

Dotyczy

Zobacz też