FontStretches.Expanded Właściwość

Definicja

Określa rozwinięte FontStretch.Specifies an expanded FontStretch.

public:
 static property System::Windows::FontStretch Expanded { System::Windows::FontStretch get(); };
public static System.Windows.FontStretch Expanded { get; }
member this.Expanded : System.Windows.FontStretch
Public Shared ReadOnly Property Expanded As FontStretch

Wartość właściwości

Wartość, która reprezentuje rozwiniętą FontStretch.A value that represents an expanded FontStretch.

Uwagi

Expandedreprezentuje 125% normalnego współczynnika proporcji formularza czcionki.Expanded represents 125% of the normal aspect ratio of the font form.

Dotyczy