FontStretches.ExtraExpanded Właściwość

Definicja

Określa dodatkowe rozszerzenie FontStretch.

public:
 static property System::Windows::FontStretch ExtraExpanded { System::Windows::FontStretch get(); };
public static System.Windows.FontStretch ExtraExpanded { get; }
member this.ExtraExpanded : System.Windows.FontStretch
Public Shared ReadOnly Property ExtraExpanded As FontStretch

Wartość właściwości

FontStretch

Wartość reprezentująca dodatkową rozszerzoną FontStretchwartość .

Uwagi

ExtraExpanded reprezentuje 150% normalnego współczynnika proporcji formularza czcionki.

Dotyczy