FontStretches.Medium Właściwość

Definicja

Określa średnią FontStretch.Specifies a medium FontStretch.

public:
 static property System::Windows::FontStretch Medium { System::Windows::FontStretch get(); };
public static System.Windows.FontStretch Medium { get; }
member this.Medium : System.Windows.FontStretch
Public Shared ReadOnly Property Medium As FontStretch

Wartość właściwości

Wartość, która reprezentuje średnią FontStretch.A value that represents a medium FontStretch.

Uwagi

Mediumreprezentuje normalne (100%) współczynnik proporcji formularza czcionki.Medium represents the normal (100%) aspect ratio of the font form. Wartość Medium jest równa Normalwartości.The value of Medium is equivalent to the value of Normal.

Dotyczy