FontStretches.Medium Właściwość

Definicja

Określa średni FontStretch.

public:
 static property System::Windows::FontStretch Medium { System::Windows::FontStretch get(); };
public static System.Windows.FontStretch Medium { get; }
member this.Medium : System.Windows.FontStretch
Public Shared ReadOnly Property Medium As FontStretch

Wartość właściwości

FontStretch

Wartość reprezentująca średni FontStretchelement .

Uwagi

Medium reprezentuje normalny (100%) współczynnik proporcji formularza czcionki. Wartość elementu Medium jest równoważna wartości .Normal

Dotyczy