FontStretches.SemiExpanded Właściwość

Definicja

Określa częściowo rozwinięte FontStretch.Specifies a semi-expanded FontStretch.

public:
 static property System::Windows::FontStretch SemiExpanded { System::Windows::FontStretch get(); };
public static System.Windows.FontStretch SemiExpanded { get; }
member this.SemiExpanded : System.Windows.FontStretch
Public Shared ReadOnly Property SemiExpanded As FontStretch

Wartość właściwości

Wartość, która reprezentuje częściowo rozwinięte FontStretch.A value that represents a semi-expanded FontStretch.

Uwagi

SemiExpandedreprezentuje 112,5% normalnego współczynnika proporcji formularza czcionki.SemiExpanded represents 112.5% of the normal aspect ratio of the font form.

Dotyczy