FontStretches.UltraCondensed Właściwość

Definicja

Określa niezwykle wąską FontStretch.Specifies an ultra-condensed FontStretch.

public:
 static property System::Windows::FontStretch UltraCondensed { System::Windows::FontStretch get(); };
public static System.Windows.FontStretch UltraCondensed { get; }
member this.UltraCondensed : System.Windows.FontStretch
Public Shared ReadOnly Property UltraCondensed As FontStretch

Wartość właściwości

Wartość, która reprezentuje niezwykle wąską FontStretch.A value that represents an ultra-condensed FontStretch.

Uwagi

UltraCondensedreprezentuje 50% normalnego współczynnika proporcji formularza czcionki.UltraCondensed represents 50% of the normal aspect ratio of the font form.

Dotyczy