FontStretches.UltraExpanded Właściwość

Definicja

Określa niezwykle rozwinięte FontStretch.Specifies an ultra-expanded FontStretch.

public:
 static property System::Windows::FontStretch UltraExpanded { System::Windows::FontStretch get(); };
public static System.Windows.FontStretch UltraExpanded { get; }
member this.UltraExpanded : System.Windows.FontStretch
Public Shared ReadOnly Property UltraExpanded As FontStretch

Wartość właściwości

Wartość, która reprezentuje niezwykle rozwinięte FontStretch.A value that represents an ultra-expanded FontStretch.

Uwagi

UltraExpandedreprezentuje 200% normalnego współczynnika proporcji formularza czcionki.UltraExpanded represents 200% of the normal aspect ratio of the font form.

Dotyczy