ImageLayout Wyliczenie

Definicja

Określa położenie obrazu w kontrolce.Specifies the position of the image on the control.

public enum class ImageLayout
public enum ImageLayout
type ImageLayout = 
Public Enum ImageLayout
Dziedziczenie
ImageLayout

Pola

Center 2

Obraz jest wyśrodkowany w obrębie prostokąta klienta kontrolki.The image is centered within the control's client rectangle.

None 0

Obraz jest wyrównany do lewej u góry w obrębie prostokąta klienta kontrolki.The image is left-aligned at the top across the control's client rectangle.

Stretch 3

Obraz jest rozciągany między prostokątem klienta kontrolki.The image is stretched across the control's client rectangle.

Tile 1

Obraz jest układany w obrębie prostokąta klienta kontrolki.The image is tiled across the control's client rectangle.

Zoom 4

Obraz zostanie powiększony w obrębie prostokąta klienta kontrolki.The image is enlarged within the control's client rectangle.

Dotyczy