ListBox.SelectedObjectCollection.IList.Clear Metoda

Definicja

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, Clear()Zobacz.For a description of this member, see Clear().

 virtual void System.Collections.IList.Clear() = System::Collections::IList::Clear;
void IList.Clear ();
Sub Clear () Implements IList.Clear

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Może być używana tylko wtedy, ListBox.SelectedObjectCollection gdy wystąpienie jest rzutowane IList do interfejsu.It can be used only when the ListBox.SelectedObjectCollection instance is cast to an IList interface.

Dotyczy