SortOrder Wyliczenie

Definicja

Określa sposób sortowania elementów na liście.Specifies how items in a list are sorted.

public enum class SortOrder
public enum SortOrder
type SortOrder = 
Public Enum SortOrder
Dziedziczenie
SortOrder

Pola

Ascending 1

Elementy są sortowane w kolejności rosnącej.The items are sorted in ascending order.

Descending 2

Elementy są sortowane w kolejności malejącej.The items are sorted in descending order.

None 0

Elementy nie są sortowane.The items are not sorted.

Uwagi

Użyj elementów członkowskich tego wyliczenia, aby ustawić wartość Sorting właściwości ListView formantu.Use the members of this enumeration to set the value of the Sorting property of the ListView control.

Dotyczy

Zobacz też