AnimationException.Property Właściwość

Definicja

Pobiera właściwość zależności animowanej.Gets the animated dependency property.

public:
 property System::Windows::DependencyProperty ^ Property { System::Windows::DependencyProperty ^ get(); };
public System.Windows.DependencyProperty Property { get; }
member this.Property : System.Windows.DependencyProperty
Public ReadOnly Property Property As DependencyProperty

Wartość właściwości

Właściwość zależności animowanej.The animated dependency property.

Dotyczy