PointKeyFrameCollection.Clear Metoda

Definicja

Usuwa wszystkie PointKeyFrame obiekty z kolekcji.Removes all PointKeyFrame objects from the collection.

public:
 virtual void Clear();
public void Clear ();
abstract member Clear : unit -> unit
override this.Clear : unit -> unit
Public Sub Clear ()

Implementuje

Dotyczy