ThicknessKeyFrameCollection Konstruktor

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ThicknessKeyFrameCollection klasy.Initializes a new instance of the ThicknessKeyFrameCollection class.

public:
 ThicknessKeyFrameCollection();
public ThicknessKeyFrameCollection ();
Public Sub New ()

Dotyczy