GeneralTransform3DCollection.RemoveAt(Int32) Metoda

Definicja

public:
 virtual void RemoveAt(int index);
public void RemoveAt (int index);
abstract member RemoveAt : int -> unit
override this.RemoveAt : int -> unit
Public Sub RemoveAt (index As Integer)

Parametry

index
Int32

Pozycja indeksu (liczony od zera) do usunięcia obiektu.The zero-based index position to remove the object.

Implementuje

Uwagi

RemoveAtwprowadzono w .NET Framework w wersji 3,5.RemoveAt is introduced in the .NET Framework version 3.5. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz wersje i zależności.For more information, see Versions and Dependencies.

Dotyczy

Zobacz też