ProjectionCamera.PositionProperty Pole

Definicja

Identyfikuje właściwość zależności Position.Identifies the Position dependency property.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ PositionProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty PositionProperty;
 staticval mutable PositionProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly PositionProperty As DependencyProperty 

Wartość pola

Dotyczy