PathFigure.IsClosedProperty Pole

Definicja

IsClosed Identyfikuje właściwość zależności.

public: static initonly System::Windows::DependencyProperty ^ IsClosedProperty;
public static readonly System.Windows.DependencyProperty IsClosedProperty;
 staticval mutable IsClosedProperty : System.Windows.DependencyProperty
Public Shared ReadOnly IsClosedProperty As DependencyProperty 

Wartość pola

DependencyProperty

Dotyczy