XmlSchemaSet Konstruktory

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy XmlSchemaSet klasy.Initializes a new instance of the XmlSchemaSet class.

Przeciążenia

XmlSchemaSet()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy XmlSchemaSet klasy.Initializes a new instance of the XmlSchemaSet class.

XmlSchemaSet(XmlNameTable)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy XmlSchemaSet z określonym XmlNameTable.Initializes a new instance of the XmlSchemaSet class with the specified XmlNameTable.

XmlSchemaSet()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy XmlSchemaSet klasy.Initializes a new instance of the XmlSchemaSet class.

public:
 XmlSchemaSet();
public XmlSchemaSet ();
Public Sub New ()

XmlSchemaSet(XmlNameTable)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy XmlSchemaSet z określonym XmlNameTable.Initializes a new instance of the XmlSchemaSet class with the specified XmlNameTable.

public:
 XmlSchemaSet(System::Xml::XmlNameTable ^ nameTable);
public XmlSchemaSet (System.Xml.XmlNameTable nameTable);
new System.Xml.Schema.XmlSchemaSet : System.Xml.XmlNameTable -> System.Xml.Schema.XmlSchemaSet
Public Sub New (nameTable As XmlNameTable)

Parametry

nameTable
XmlNameTable

Obiekt XmlNameTable, który ma być używany.The XmlNameTable object to use.

Wyjątki

Obiekt XmlNameTable przeszedł jako parametr null.The XmlNameTable object passed as a parameter is null.

Zobacz też

Dotyczy