XPathFollowingMergeIterator Struktura

Definicja

Wykonuje iterację we wszystkich następujących węzłach zgodnie z regułami dotyczącymi osi XPath.Iterates over all following nodes according to the XPath following axis rules.

Ten interfejs API obsługuje infrastrukturę produktu i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio z poziomu kodu.

public value class XPathFollowingMergeIterator
public struct XPathFollowingMergeIterator
type XPathFollowingMergeIterator = struct
Public Structure XPathFollowingMergeIterator
Dziedziczenie
XPathFollowingMergeIterator

Uwagi

XPathFollowingMergeIteratorwykonuje iterację we wszystkich następujących węzłach zgodnie ze składnią XPath następującej reguły osi, Scala wiele zestawów następujących węzłów w kolejności dokumentu i usuwa duplikaty.XPathFollowingMergeIterator iterates over all following nodes according to XPath following axis rules, merges multiple sets of following nodes in document order, and removes duplicates.

Właściwości

Current

Zwraca bieżący Nawigator wynikowy.Returns the current result navigator.

Metody

Create(XmlNavigatorFilter)

XPathFollowingMergeIteratorInicjuje.Initializes the XPathFollowingMergeIterator.

MoveNext(XPathNavigator)

Przenosi iterator do następnego następującego węzła.Moves the iterator to the next following node.

Dotyczy