PanUpdatedEventArgs Konstruktory

Definicja

Przeciążenia

PanUpdatedEventArgs(GestureStatus, Int32)

Tworzy nowy PanUpdatedEventArgs o określonych wartościach.

PanUpdatedEventArgs(GestureStatus, Int32, Double, Double)

Tworzy nowy PanUpdatedEventArgs o określonych wartościach.

PanUpdatedEventArgs(GestureStatus, Int32)

Tworzy nowy PanUpdatedEventArgs o określonych wartościach.

public PanUpdatedEventArgs (Xamarin.Forms.GestureStatus type, int gestureId);
new Xamarin.Forms.PanUpdatedEventArgs : Xamarin.Forms.GestureStatus * int -> Xamarin.Forms.PanUpdatedEventArgs

Parametry

type
GestureStatus

Niezależnie od tego, czy gest został rozpoczęty, jest kontynuowany, został ukończony lub został anulowany.

gestureId
Int32

Identyfikator gestu.

Dotyczy

PanUpdatedEventArgs(GestureStatus, Int32, Double, Double)

Tworzy nowy PanUpdatedEventArgs o określonych wartościach.

public PanUpdatedEventArgs (Xamarin.Forms.GestureStatus type, int gestureId, double totalx, double totaly);
new Xamarin.Forms.PanUpdatedEventArgs : Xamarin.Forms.GestureStatus * int * double * double -> Xamarin.Forms.PanUpdatedEventArgs

Parametry

type
GestureStatus

Niezależnie od tego, czy gest został rozpoczęty, jest kontynuowany, został ukończony lub został anulowany.

gestureId
Int32

Identyfikator gestu.

totalx
Double

Suma zmian w kierunku X od początku gestu.

totaly
Double

Suma zmian w kierunku Y od początku gestu.

Dotyczy