SwitchCell.OnChanged Zdarzenie

Definicja

Wyzwalane, gdy zmieni się wartość switch.

public event EventHandler<Xamarin.Forms.ToggledEventArgs> OnChanged;
member this.OnChanged : EventHandler<Xamarin.Forms.ToggledEventArgs> 

Typ zdarzenia

EventHandler<ToggledEventArgs>

Dotyczy