ToggledEventArgs Klasa

Definicja

Argumenty zdarzenia dla Toggled i OnChanged zdarzenia.Event arguments for Toggled and OnChanged events.

public class ToggledEventArgs : EventArgs
type ToggledEventArgs = class
    inherit EventArgs
Dziedziczenie
ToggledEventArgs

Konstruktory

ToggledEventArgs(Boolean)

Tworzy nową ToggledEventArgs oznacza to, czy kontrolki przełącznika został włączony do value.Creates a new ToggledEventArgs that indicates that the toggle control was toggled to value.

Właściwości

Value

Pobiera wartość logiczną, do którego został włączony kontrolki przełącznika.Gets the Boolean value to which the toggle control was toggled.

Dotyczy