Instalowanie programu .NET w systemie LinuxInstall .NET on Linux

Platforma .NET jest dostępna dla różnych dystrybucji systemu Linux..NET is available on different Linux distributions. Większość platform i dystrybucji systemu Linux jest ważna w każdym roku i w większości przedstawia Menedżera pakietów, który jest używany do instalowania platformy .NET.Most Linux platforms and distributions have a major release each year, and most provide a package manager that is used to install .NET. W tym artykule opisano, co jest obecnie obsługiwane i który jest używany przez Menedżera pakietów.This article describes what is currently supported and which package manager is used.

Pozostała część tego artykułu stanowi podział każdej głównej dystrybucji systemu Linux obsługiwanej przez platformę .NET.The rest of this article is a breakdown of each major Linux distribution that .NET supports. Wszystkie wersje platformy .NET pozostają obsługiwane, dopóki wersja platformy .NET osiągnie koniec okresu obsłudze lub dystrybucja systemu Linux osiągnie koniec cyklu życia.All .NET releases remain supported until either the version of .NET reaches end-of-support or the Linux distribution reaches end-of-life.

Aby uzyskać najlepszą zgodność, wybierz wersję długoterminową (LTS).For the best compatibility, choose a long-term release (LTS) version.

Nieobsługiwane wersjeUnsupported releases

Następujące wersje platformy .NET nie są ❌ już obsługiwane.The following versions of .NET are ❌ no longer supported. Pliki do pobrania dla tych nadal są publikowane:The downloads for these still remain published:

 • 3.03.0
 • 2,22.2
 • 2.02.0

Te nieobsługiwane wersje nie są szczegółowo opisane w poniższych sekcjach, a przebieg może się różnić w przypadku próby ich zainstalowania.These unsupported versions aren't detailed in the sections below and your mileage may vary if you try to install them.

Instalacja ręcznaManual installation

Jeśli nie chcesz używać Menedżera pakietów do instalowania programu .NET w systemie Linux, możesz zainstalować platformę .NET w jeden z następujących sposobów:If you don't want to use a package manager to install .NET on Linux, you can install .NET in one of the following ways:

Upewnij się, że zapoznaj się z odpowiednią stroną dystrybucji, aby uzyskać więcej informacji na temat wszelkich wymaganych zależności, które mogą być niedostępne podczas instalacji ręcznej.Be sure to check the appropriate distribution page for more information about any required dependencies that may be missing when you do a manual installation.

AlpineAlpine

Poniższa tabela zawiera listę obecnie obsługiwanych wersji platformy .NET i wersje Alpine, w których są obsługiwane.The following table is a list of currently supported .NET releases and the versions of Alpine they're supported on. Te wersje pozostają obsługiwane do momentu, aż wersja platformy .NET osiągnie koniec okresu obsłudze lub wersja Alp osiągnie koniec cyklu życia.These versions remain supported until either the version of .NET reaches end-of-support or the version of Alpine reaches end-of-life.

 • ✔️ wskazuje, że wersja Alpine lub .NET jest nadal obsługiwana.A ✔️ indicates that the version of Alpine or .NET is still supported.
 • ❌Wskazuje, że wersja Alpine lub .NET nie jest obsługiwana w tej wersji Alpine.A ❌ indicates that the version of Alpine or .NET isn't supported on that Alpine release.
 • Gdy zarówno wersja Alpine, jak i wersja platformy .NET mają ✔️, obsługiwane są kombinacje systemów operacyjnych i .NET.When both a version of Alpine and a version of .NET have ✔️, that OS and .NET combination is supported.
AlpineAlpine .NET Core 2.1.NET Core 2.1 .NET Core 3.1.NET Core 3.1 .NET 5.0.NET 5.0
✔️ 3,13✔️ 3.13 ✔️ 2,1✔️ 2.1 ✔️ 3,1✔️ 3.1 ✔️ 5,0✔️ 5.0
✔️ 3,12✔️ 3.12 ✔️ 2,1✔️ 2.1 ✔️ 3,1✔️ 3.1 ✔️ 5,0✔️ 5.0
✔️ 3,11✔️ 3.11 ✔️ 2,1✔️ 2.1 ✔️ 3,1✔️ 3.1 ✔️ 5,0✔️ 5.0
✔️ 3,10✔️ 3.10 ✔️ 2,1✔️ 2.1 ✔️ 3,1✔️ 3.1 ❌ 5,0❌ 5.0
3.93.9 ✔️ 2,1✔️ 2.1 ✔️ 3,1✔️ 3.1 ❌ 5,0❌ 5.0
3,83.8 ✔️ 2,1✔️ 2.1 ✔️ 3,1✔️ 3.1 ❌ 5,0❌ 5.0

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz install .NET on Alpine.For more information, see Install .NET on Alpine.

CentOSCentOS

CentOS 7 używa yum jako Menedżera pakietów i CentOS 8 używa DNF.CentOS 7 uses Yum as a package manager and CentOS 8 uses DNF.

Poniższa tabela zawiera listę obecnie obsługiwanych wersji platformy .NET w systemach CentOS 7 i CentOS 8.The following table is a list of currently supported .NET releases on both CentOS 7 and CentOS 8. Te wersje pozostają obsługiwane, dopóki wersja platformy .NET nie osiągnie końca obsługi lub wersja CentOS nie jest już obsługiwana.These versions remain supported until either the version of .NET reaches end-of-support or the version of CentOS is no longer supported.

CentOSCentOS .NET Core 2.1.NET Core 2.1 .NET Core 3.1.NET Core 3.1 .NET 5.0.NET 5.0
✔️ 8✔️ 8 ✔️ 2,1✔️ 2.1 ✔️ 3,1✔️ 3.1 ✔️ 5,0✔️ 5.0
✔️ 7✔️ 7 ✔️ 2,1✔️ 2.1 ✔️ 3,1✔️ 3.1 ✔️ 5,0✔️ 5.0

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz install .NET on CentOS.For more information, see Install .NET on CentOS.

DebianDebian

Debian używa narzędzia APT (zaawansowanego pakietu) jako Menedżera pakietów.Debian uses APT (Advanced Package Tool) as a package manager.

Poniższa tabela zawiera listę obecnie obsługiwanych wersji platformy .NET i wersje Debian, w których są obsługiwane.The following table is a list of currently supported .NET releases and the versions of Debian they're supported on. Te wersje pozostają obsługiwane, dopóki wersja platformy .NET nie osiągnie końca wsparcia lub wersja Debian osiągnie koniec cyklu życia.These versions remain supported until either the version of .NET reaches end-of-support or the version of Debian reaches end-of-life.

 • ✔️ wskazuje, że wersja programu debian lub .NET jest nadal obsługiwana.A ✔️ indicates that the version of Debian or .NET is still supported.
 • ❌Wskazuje, że wersja programu debian lub .NET nie jest obsługiwana w tej wersji Debian.A ❌ indicates that the version of Debian or .NET isn't supported on that Debian release.
 • Gdy wersja programu Debian i wersja platformy .NET mają ✔️, obsługiwane są kombinacje systemów operacyjnych i .NET.When both a version of Debian and a version of .NET have ✔️, that OS and .NET combination is supported.
DebianDebian .NET Core 2.1.NET Core 2.1 .NET Core 3.1.NET Core 3.1 .NET 5.0.NET 5.0
✔️ 10✔️ 10 ✔️ 2,1✔️ 2.1 ✔️ 3,1✔️ 3.1 ✔️ 5,0✔️ 5.0
✔️ 9✔️ 9 ✔️ 2,1✔️ 2.1 ✔️ 3,1✔️ 3.1 ✔️ 5,0✔️ 5.0
88 ✔️ 2,1✔️ 2.1 ❌ 3,1❌ 3.1 ❌ 5,0❌ 5.0

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz install .NET on Debian.For more information, see Install .NET on Debian.

FedoraFedora

Fedora używa DNF jako Menedżera pakietów.Fedora uses DNF as its package manager.

Poniższa tabela zawiera listę obecnie obsługiwanych wersji platformy .NET i wersje Fedora, w których są obsługiwane.The following table is a list of currently supported .NET releases and the versions of Fedora they're supported on. Te wersje pozostają obsługiwane, dopóki wersja platformy .NET nie osiągnie końca wsparcia lub wersja Fedora osiągnie koniec cyklu życia.These versions remain supported until either the version of .NET reaches end-of-support or the version of Fedora reaches end-of-life.

 • ✔️ wskazuje, że wersja programu Fedora lub .NET jest nadal obsługiwana.A ✔️ indicates that the version of Fedora or .NET is still supported.
 • ❌Wskazuje, że wersja programu Fedora lub .NET nie jest obsługiwana w tej wersji Fedora.A ❌ indicates that the version of Fedora or .NET isn't supported on that Fedora release.
 • Gdy wersja programu Fedora i wersja platformy .NET mają ✔️, obsługiwane są kombinacje systemów operacyjnych i .NET.When both a version of Fedora and a version of .NET have ✔️, that OS and .NET combination is supported.
FedoraFedora .NET Core 2.1.NET Core 2.1 .NET Core 3.1.NET Core 3.1 .NET 5.0.NET 5.0
✔️ 33✔️ 33 ✔️ 2,1✔️ 2.1 ✔️ 3,1✔️ 3.1 ✔️ 5,0✔️ 5.0
✔️ 32✔️ 32 ✔️ 2,1✔️ 2.1 ✔️ 3,1✔️ 3.1 ✔️ 5,0✔️ 5.0
3131 ✔️ 2,1✔️ 2.1 ✔️ 3,1✔️ 3.1 ❌ 5,0❌ 5.0
3030 ✔️ 2,1✔️ 2.1 ✔️ 3,1✔️ 3.1 ❌ 5,0❌ 5.0
2929 ✔️ 2,1✔️ 2.1 ✔️ 3,1✔️ 3.1 ❌ 5,0❌ 5.0
2828 ✔️ 2,1✔️ 2.1 ❌ 3,1❌ 3.1 ❌ 5,0❌ 5.0
2727 ✔️ 2,1✔️ 2.1 ❌ 3,1❌ 3.1 ❌ 5,0❌ 5.0

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz install .NET on Fedora.For more information, see Install .NET on Fedora.

openSUSEopenSUSE

openSUSE używa użyciu narzędzia zypper jako Menedżera pakietów.openSUSE uses zypper as the package manager.

Poniższa tabela zawiera listę obecnie obsługiwanych wersji platformy .NET w systemie openSUSE 15.The following table is a list of currently supported .NET releases on openSUSE 15. Te wersje pozostają obsługiwane, dopóki wersja platformy .NET nie osiągnie końca obsługi lub wersja openSUSE nie jest już obsługiwana.These versions remain supported until either the version of .NET reaches end-of-support or the version of openSUSE is no longer supported.

openSUSEopenSUSE .NET Core 2.1.NET Core 2.1 .NET Core 3.1.NET Core 3.1 .NET 5.0.NET 5.0
✔️ 15✔️ 15 ✔️ 2,1✔️ 2.1 ✔️ 3,1✔️ 3.1 ✔️ 5,0✔️ 5.0

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz install .NET on openSUSE.For more information, see Install .NET on openSUSE.

Red HatRed Hat

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) używa yum (RHEL 7) i DNF (RHEL 8) jako Menedżera pakietów.Red Hat Enterprise Linux (RHEL) uses yum (RHEL 7) and DNF (RHEL 8) as the package manager.

Poniższa tabela zawiera listę obecnie obsługiwanych wersji platformy .NET w systemach RHEL 7 i RHEL 8.The following table is a list of currently supported .NET releases on both RHEL 7 and RHEL 8. Te wersje pozostają obsługiwane, dopóki wersja platformy .NET nie osiągnie końca obsługi lub wersja RHEL nie jest już obsługiwana.These versions remain supported until either the version of .NET reaches end-of-support or the version of RHEL is no longer supported.

 • ✔️ wskazuje, że wersja programu RHEL lub .NET jest nadal obsługiwana.A ✔️ indicates that the version of RHEL or .NET is still supported.
 • ❌Wskazuje, że wersja programu RHEL lub .NET nie jest obsługiwana w tej wersji RHEL.A ❌ indicates that the version of RHEL or .NET isn't supported on that RHEL release.
 • Gdy wersja programu RHEL i wersja platformy .NET mają ✔️, obsługiwane są kombinacje systemów operacyjnych i .NET.When both a version of RHEL and a version of .NET have ✔️, that OS and .NET combination is supported.
RHELRHEL .NET Core 2.1.NET Core 2.1 .NET Core 3.1.NET Core 3.1 .NET 5.0.NET 5.0
✔️ 8✔️ 8 ✔️ 2,1✔️ 2.1 ✔️ 3,1✔️ 3.1 ✔️ 5,0✔️ 5.0
✔️ 7✔️ 7 ✔️ 2,1✔️ 2.1 ✔️ 3,1✔️ 3.1 ✔️ 5,0✔️ 5.0

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz install .NET on RHEL.For more information, see Install .NET on RHEL.

SLESSLES

SLES używa użyciu narzędzia zypper jako Menedżera pakietów.SLES uses zypper as the package manager.

Poniższa tabela zawiera listę obecnie obsługiwanych wersji platformy .NET na platformie SLES 12 z dodatkiem SP2 i SLES 15.The following table is a list of currently supported .NET releases on both SLES 12 SP2 and SLES 15. Te wersje pozostają obsługiwane, dopóki wersja platformy .NET nie osiągnie końca obsługi lub wersja SLES nie jest już obsługiwana.These versions remain supported until either the version of .NET reaches end-of-support or the version of SLES is no longer supported.

 • ✔️ wskazuje, że wersja programu SLES lub .NET jest nadal obsługiwana.A ✔️ indicates that the version of SLES or .NET is still supported.
 • ❌Wskazuje, że wersja programu SLES lub .NET nie jest obsługiwana w tej wersji SLES.A ❌ indicates that the version of SLES or .NET isn't supported on that SLES release.
 • Gdy wersja programu SLES i wersja platformy .NET mają ✔️, obsługiwane są kombinacje systemów operacyjnych i .NET.When both a version of SLES and a version of .NET have ✔️, that OS and .NET combination is supported.
SLESSLES .NET Core 2.1.NET Core 2.1 .NET Core 3.1.NET Core 3.1 .NET 5.0.NET 5.0
✔️ 15✔️ 15 ✔️ 2,1✔️ 2.1 ✔️ 3,1✔️ 3.1 ✔️ 5,0✔️ 5.0
✔️ 12 z dodatkiem SP2✔️ 12 SP2 ✔️ 2,1✔️ 2.1 ✔️ 3,1✔️ 3.1 ✔️ 5,0✔️ 5.0

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz install .NET on SLES.For more information, see Install .NET on SLES.

UbuntuUbuntu

Ubuntu używa narzędzia APT (zaawansowanego pakietu) jako Menedżera pakietów.Ubuntu uses APT (Advanced Package Tool) as a package manager.

Poniższa tabela przedstawia stan pomocy technicznej Ubuntu i .NET.The following table represents the support status of Ubuntu and .NET.

 • ✔️ wskazuje, że wersja programu Ubuntu lub .NET jest nadal obsługiwana.A ✔️ indicates that the version of Ubuntu or .NET is still supported.
 • ❌Wskazuje, że wersja programu Ubuntu lub .NET nie jest obsługiwana w tej wersji Ubuntu.A ❌ indicates that the version of Ubuntu or .NET isn't supported on that Ubuntu release.
 • Gdy wersja programu Ubuntu i wersja platformy .NET mają ✔️, obsługiwane są kombinacje systemów operacyjnych i .NET.When both a version of Ubuntu and a version of .NET have ✔️, that OS and .NET combination is supported.
UbuntuUbuntu .NET Core 2.1.NET Core 2.1 .NET Core 3.1.NET Core 3.1 .NET 5.0.NET 5.0
✔️ 20,10✔️ 20.10 ✔️ 2,1✔️ 2.1 ✔️ 3,1✔️ 3.1 ✔️ 5,0✔️ 5.0
✔️ 20,04 (LTS)✔️ 20.04 (LTS) ✔️ 2,1✔️ 2.1 ✔️ 3,1✔️ 3.1 ✔️ 5,0✔️ 5.0
19,1019.10 ✔️ 2,1✔️ 2.1 ✔️ 3,1✔️ 3.1 ✔️ 5,0✔️ 5.0
19,0419.04 ✔️ 2,1✔️ 2.1 ✔️ 3,1✔️ 3.1 ❌ 5,0❌ 5.0
18,1018.10 ✔️ 2,1✔️ 2.1 ❌ 3,1❌ 3.1 ❌ 5,0❌ 5.0
✔️ 18,04 (LTS)✔️ 18.04 (LTS) ✔️ 2,1✔️ 2.1 ✔️ 3,1✔️ 3.1 ✔️ 5,0✔️ 5.0
17,1017.10 ✔️ 2,1✔️ 2.1 ❌ 3,1❌ 3.1 ❌ 5,0❌ 5.0
17,0417.04 ✔️ 2,1✔️ 2.1 ❌ 3,1❌ 3.1 ❌ 5,0❌ 5.0
16,1016.10 ❌ 2,1❌ 2.1 ❌ 3,1❌ 3.1 ❌ 5,0❌ 5.0
✔️ 16,04 (LTS)✔️ 16.04 (LTS) ✔️ 2,1✔️ 2.1 ✔️ 3,1✔️ 3.1 ✔️ 5,0✔️ 5.0

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz install .NET on Ubuntu.For more information, see Install .NET on Ubuntu.

Następne krokiNext steps