Gotowe (OOB) ujednolicone raporty profilów

[Ten temat pochodzi ze wstępnej wersji dokumentacji i może ulec zmianie.]

Ujednolicony raport profilów to kolekcja wizualizacji danych, które ułatwiają zrozumienie zachowania użytkowników. Dzięki połączeniu z funkcją wyników analiz odbiorców w aplikacji Customer Insights funkcja interakcji może wyświetlać raporty OOB z informacjami o ujednoliconych profilach klientów. Ten raport zawiera liczbę posiadanych profilów pogrupowane według wieku, wieku i położenia geograficznego. Informacje na temat profilów klientów można znaleźć w temacie Profile klientów.

Wymagania wstępne

Administrator środowiska musi utworzyć połączenie między wynikami analiz interakcji i odbiorców.

Włączanie raportu o profilu klienta

Po określeniu połączenia między wynikami analiz interakcji i odbiorców administrator może następnie przyznać dostęp do innych osób w organizacji, aby zobaczyć raport. Administrator środowiska konfigurujący połączenie ma automatycznie dostęp do raportu profilu klienta.

Po zakończeniu połączenia funkcja Profile będzie dostępna w lewym okienku nawigacji.

  • Aby wyświetlić raport o profilach klientów, przejdź do Odkrywaj > Profile.

Raport Profile zawiera wizualizacje dotyczące lokalizacji, wieku i położenia geograficznego połączonych profilów klientów.

Raport profilu klienta.