Dokumentacja rozwiązań branżowych usługi Dynamics 365

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach specyficznych dla branży korzystających z usług Dynamics 365 i Microsoft Power Platform.

Microsoft Cloud dla opieki zdrowotnej

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach usługi Dynamics 365 w Microsoft Cloud dla opieki zdrowotnej

Microsoft Cloud — usługi finansowe

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach usługi Dynamics 365 w Microsoft Cloud — usługi finansowe

Microsoft Cloud dla organizacji niedochodowych

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach usługi Dynamics 365 w Microsoft Cloud dla organizacji niedochodowych

Zarządzanie szczepieniami Microsoft

Dowiedz się więcej o zarządzaniu szczepieniami Microsoft

Powrót do szkoły Microsoft

Dowiedz się więcej o powrocie do szkoły Microsoft

Rozwiązanie Powrót do miejsca pracy

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu Powrót do miejsca pracy

Zobacz także

Akceleratory branżowe

Dowiedz się więcej o próbkach branżowych i modelach danych korzystających z usług Dynamics 365 i Microsoft Power Platform

Common Data Model

Poznaj i dowiedz się więcej o usłudze Common Data Model, która napędza nasze rozwiązania branżowe

Plany wersji usługi Dynamics 365

Dowiedz się więcej o nowych funkcjach, które są dostępne od kwietnia 2021 do września 2021 r.