Omówienie (Marketing)

Dynamics 365 Marketing to aplikacja do automatyzacji działań marketingowych, która pomaga przekształcać potencjalnych klientów w relacje biznesowe. Jest łatwa w użyciu, współpracuje z rozwiązaniem Dynamics 365 Sales i ma wbudowane narzędzia analizy biznesowej. Zapraszamy do korzystania z usługi Dynamics 365 Marketing:

 • Tworzenie graficznych wiadomości e-mail i zawartości online wspierających działania marketingowe
  Konfigurowalne szablony wiadomości e-mail i stron docelowych pomagają wzmocnić cyfrowy przekaz. Intuicyjne narzędzia projektowania z funkcjami przeciągania i upuszczania ułatwiają tworzenie zawartości — od personalizowanie wiadomości aż po konfigurowanie punktowego oceniania potencjalnych klientów.

 • Projektowanie interaktywnych procesów pozyskiwania klientów w celu rozwijania potencjalnych klientów za pomocą spersonalizowanych doświadczeń
  Za pomocą projektanta pozyskiwania klientów wyposażonego w funkcje przeciągania i upuszczania można utworzyć zautomatyzowaną, wielokanałową kampanię, w której będą wysyłane spersonalizowane wiadomości, generowane kolejne działania, uruchamiane przepływy pracy itd. Każdy kontakt z grupy docelowej przemieszcza się po indywidualnie dostosowanej ścieżce, która reaguje na jego interakcje i na tej podstawie identyfikuje jakość potencjalnego klienta. Można łatwo monitorować kampanie i analizować wyniki w celu wypracowania dochodowych długoterminowych relacji.

 • Sięgania do potencjalnych klientów na LinkedIn
  Można szybko wybierać odbiorców w serwisie LinkedIn i nawiązywać z nimi kontakt, importując potencjalnych klientów wygenerowanych za pomocą dedykowanych narzędzi LinkedIn bezpośrednio do usługi Dynamics 365.

 • Udostępnianie informacji między zespołami
  Bezpieczne udostępnianie informacji o potencjalnych klientach i kontaktach wewnątrz firmy oraz obserwowanie, jak każda interakcja wpływa na osiągane wyniki. Łącz procesy sprzedażowe i marketingowe, aby automatyzować dalsze działania i śledzić postępy rozwoju relacji z każdym potencjalnym klientem.

 • Lepiej poznaj potencjalnych klientów
  Lepszy wgląd w rynek dzięki widokowi 360 stopni dla każdego klienta i potencjalnego klienta. Połączone procesy i jedno źródło informacji zapewniają, że aplikacje Sales i Marketing dysponują najnowszymi danymi, włącznie z kluczowymi kontaktami, ostatnimi działaniami, historycznymi zakupami oraz otwartymi szansami sprzedaży.

 • Organizowanie i publikowanie wydarzeń
  Wszystkie informacje o miejscach wydarzeń, logistyce, biletach, sesjach, prelegentach, sponsorach itd. umieść w jednym miejscu, tak aby cały zespół mógł na ich podstawie koordynować prace. Następnie wygeneruj witrynę internetową wydarzeń, w której uczestnicy będą mogli przeglądać informacje o wydarzeniu i rejestrować się w trybie online. Dodawaj informacje o wydarzeniach w swoich marketingowych wiadomościach e-mail i procesach pozyskiwania klientów, aby rozpowszechnić tę wiedzę.

 • Analizowanie i dokumentowanie rentowności działań marketingowych (MROI)
  Za pomocą pulpitów nawigacyjnych i raportów możesz śledzić przebieg realizacji inicjatyw marketingowych oraz identyfikować najlepsze źródła potencjalnych klientów i działania marketingowe. Zbierając razem wyniki sprzedaży i aktywności marketingowej, możesz oceniać i poprawiać wpływ tych działań na swoją całą organizację.

 • Priorytetyzacja potencjalnych klientów w celu poprawienia wskaźnika konwersji
  Skonfiguruj automatyczne reguły punktowego oceniania potencjalnych klientów, które będą samoczynnie identyfikowały najlepiej rokujące osoby na podstawie ich interakcji z Twoimi wydarzeniami i procesami pozyskiwania klientów. W momencie, gdy potencjalny klient osiągnie ustawiony wcześniej wynik określający gotowość do zakupu, system automatycznie przekieruje go sprzedawcy, który na świeżo podejmie dalsze działania („kucie żelaza, póki gorące”). Najbardziej perspektywiczni potencjalni klienci są przekazywani do działu sprzedaży po osiągnięciu ustalonego progu gotowości do zakupu.

 • Większa użyteczność wyników ankiet
  Funkcja łatwego tworzenia ankiet pomaga zbierać od klientów opinie stanowiące bezpośrednią podstawę dalszych działań. W ten sposób poznasz potrzeby i oczekiwania konkretnych klientów, co umożliwi rozwijanie relacji i generowanie przychodów.

 • Konfigurowanie aplikacji i poszerzanie jej funkcjonalności
  Aplikację można dostosowywać do swoich konkretnych potrzeb biznesowych. Do wprowadzania podstawowych dostosowań służą narzędzia wbudowane w samej aplikacji. Poszerz możliwości aplikacji i dodaj nowe funkcje, instalując pakiety innych producentów dostępne w dynamicznie rozwijającym się sklepie — Microsoft AppSource. Łatwo też nawiązać kontakt z partnerami wdrożeniowymi usługi Dynamics 365 i poprosić o fachową pomoc. Aplikacja Marketing opiera się na tej samej platformie i bazie danych, co aplikacja Sales, więc oba zespoły pracują na tych samych zbiorach danych, a konfiguratorzy mogą wykorzystywać posiadaną wiedzę przy dodawaniu niestandardowych funkcji.

Dołączone do aplikacji Dynamics 365 Marketing

Dynamics 365 Marketing zawiera pakiet aplikacji i rozwiązań starannie dobranych do obsługi działów marketingowych i koordynowania działań z działami sprzedaży. Niektóre z tych aplikacji i rozwiązań są także dostępne jako pakiety lub dodatki z innymi produktami Dynamics 365, podczas gdy inne są dostępne tylko w ramach pakietu marketingowego. Do takich aplikacji należą:

 • Podstawowe funkcje marketingu
  Zapewnia marketing pocztą e-mail, procesy pozyskiwania klientów, śledzenie zachowania, ocenianie potencjalnych klientów, strony marketingowe oraz inne funkcje. Funkcje te stanowią podstawę aplikacji Marketing i są unikatowe dla usługi Dynamics 365 Marketing.
 • Zarządzanie wydarzeniami
  Organizowanie i promowanie wydarzeń stacjonarnych oraz seminariów internetowych, m.in. dzięki portalowi internetowemu, na którym uczestnicy mogą przeglądać harmonogram wydarzenia oraz informacje o prelegentach, a także rejestrować się w wydarzeniu. Ta funkcja jest aktualnie dostępna tylko w Dynamics 365 Marketing.
 • Opinia klienta
  Tworzenie ankiet online i analizowania wyników. Ta funkcja jest dostarczana w pakiecie z aplikacją Marketing, ale jest również dostępna oddzielnie jako dodatek do innych produktów Dynamics 365.
 • Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms
  Importowanie potencjalnych klientów wygenerowanych za pomocą narzędzi LinkedIn do usługi Dynamics 365. Ta funkcja jest dostarczana w pakiecie z aplikacją Marketing, ale jest również dostępna oddzielnie jako dodatek do innych produktów Dynamics 365.
 • Użyj rozwiązania Portale usługi Dynamics 365 (opcjonalne)
  Aplikacja Marketing wykorzystuje portale Dynamics 365 do publikowania swoich stron wydarzeń, stron marketingowych oraz ankiet online. Jeśli nie korzystasz z portali Dynamics 365 wraz z Marketing, możesz opublikować strony marketingowe i/lub portal wydarzeń na własnej stronie internetowej lub w systemie CMS. Więcej informacji: Tworzenie interaktywnych funkcji z portalami lub bez i Integrowanie aplikacji Marketing z systemem CMS lub portalem usługi Dynamics 365

Wszystkie te funkcje są w pełni zintegrowane i współpracują ze sobą w celu tworzenia kompleksowych rozwiązań marketingowych.

W pełni responsywna aplikacja oparta na nowym ujednoliconym interfejsie

Aplikacja Dynamics 365 Marketing działa wyłącznie w nowym ujednoliconym interfejsie przeznaczonym dla aplikacji systemu Dynamics 365. W ujednoliconym interfejsie wykorzystano zasady responsywnego projektu sieci web w celu utworzenia optymalnego środowiska wyświetlania i interakcji na każdym urządzeniu, niezależnie od rozmiaru i orientacji ekranu. Nie trzeba instalować specjalnej aplikacji klienckiej na każdym urządzeniu ani przełączać się do różnych witryn w zależności od używanego urządzenia.

Wiele aplikacji systemu Dynamics 365 działa w nowym ujednoliconym interfejsie oraz w starszym interfejsie klienta sieci Web, ale prawie wszystkie są migrowane do ujednoliconego interfejsu. Niektóre funkcje administracji i personalizacji oraz niektóre wbudowane funkcje użytkownika mogą wymagać okresowego przełączania na aplikację klienta internetowego, jednak wkrótce wszystkie funkcje powinny być dostępne w ujednoliconym interfejsie.

Uwaga

Aplikacja Marketing zazwyczaj udostępnia dane innym aplikacjom systemu Dynamics 365 działającym w tym samym wystąpieniu oraz korzysta z wielu tych samych encji bazy danych, w tym kontaktów, potencjalnych klientów, kont klientów itd. Niektóre funkcje specyficzne dla aplikacji Marketing, takie jak wyświetlanie analiz i wniosków z działań marketingowych, wymagają ujednoliconego interfejsu, w związku z czym nie pokazują żadnych danych w trakcie przeglądania tych encji w aplikacjach klienta sieci Web.

Więcej informacji: Informacje o ujednoliconym interfejsie aplikacji opartych na modelu w usłudze Power Apps i Poruszanie się po aplikacji Marketing

Projektowanie atrakcyjnych i skutecznych wiadomości e-mail dla kampanii marketingowych

Wiadomość e-mail jest kluczowym składnikiem większości internetowych kampanii marketingowych. Za pomocą projektanta marketingowych wiadomości e-mail typu „przeciągnij i upuść” możesz szybko tworzyć atrakcyjne wiadomości, bazując na profesjonalnych i modyfikowalnych szablonach. Wszystkie szablony są starannie zaprojektowane, aby odpowiednio wyglądały na całej gamie urządzeń, platform i klientów poczty e-mail.

Zrzut ekranu projektanta wiadomości e-mail

Do kluczowych funkcji projektowania marketingowych wiadomości e-mail należą:

 • Prosty, niezawierający kodu projektant typu „przeciągnij i upuść”
 • Profesjonalne szablony wiadomości e-mail przyspieszające tworzenie wiadomości e-mail
 • Ogólne i dostosowane do klienta podglądy wiadomości e-mail
 • Płynna integracja z systemem Litmus, zewnętrzną usługą generującą precyzyjne co do piksela podglądy pokazujące, jak wiadomości będą wyglądać na niemal dowolnej kombinacji klientów, kształtów i orientacji ekranów
 • Edytor kodu HTML służący do dodawania zaawansowanej i dynamicznej zawartość, ułatwiający współpracę między użytkownikami nadrzędnymi i biznesowymi oraz pozwalający importować szablony i projekty z innych systemów
 • Szczegółowe wyniki dotyczące otwierania, klikania i przekazywania dla każdej wiadomości
 • Mapa aktywności, mapy lokacji oraz inne zaawansowane wizualizacje wyników dot. wiadomości e-mail

Podczas tworzenia nowej wiadomości zaczynasz od wyboru szablonu definiującego układ kolumn, typ strony oraz (opcjonalnie) cały wstępny projekt graficzny. Projektanta zawartości zapewnia kanwę z edytowanym podglądem oraz przybornik z kartami służący do dodawania nowych elementów projektu (np. obrazy, przyciski, formularze lub pola tekstowe) oraz pozwala konfigurować wybrane elementy projektu i stosować style. Podczas pracy z elementami tekstu dostępny będzie wbudowany przybornik do formatowania tekstu i dodawania zwartości dynamicznej, np. pól łączenia wiadomości.

Po zakończeniu projektowania wiadomości kliknij przycisk Sprawdź pod kątem błędów, aby sprawdzić, czy wiadomość nie zawiera błędów i ma wymaganą zawartość. Po sprawdzeniu wiadomości możesz ją opublikować na serwerze w celu aktywacji, aby umożliwić jej wysyłanie z procesów pozyskiwania klientów, co opisano w kolejnej części.

Więcej informacji: Omówienie marketingowych wiadomości e-mail.

Używanie stron marketingowych do interakcji z kontaktami w trybie online

Tworzenie i publikowanie profesjonalnych stron docelowych służących do przechwytywania osób odwiedzających witrynę internetową jako kontaktów lub potencjalnych klientów. Każda ze stron docelowych zazwyczaj zawiera formularz, który przechwytuje dane bezpośrednio do bazy danych Dynamics 365, a także może zawierać tekst promocyjny, obrazy, linki i inne informacje.

Do innych rodzajów stron marketingowych należą centra subskrypcji pozwalające kontaktom zarządzać swoimi subskrypcjami na listach wysyłkowych, a także strony przekazywania do znajomego które pozwalają kontaktom udostępniać wiadomości marketingowe swoim współpracownikom.

Projektowanie stron marketingowych przy użyciu graficznego, projektanta zawartości typu „przeciągnij i upuść”, który działa podobnie do narzędzia służącego do projektowania marketingowych wiadomości e-mail. Po przygotowaniu strony, opublikuj ją, aby udostępnić ją użytkownikom w Internecie. System korzysta ze standardowej funkcji portali Dynamics 365 do opublikowania i obsługiwania wszystkich stron marketingowych.

Zrzut ekranu projektanta stron marketingowych

Do kluczowych funkcji stron marketingowych należą:

 • Prosty, niezawierający kodu projektant typu „przeciągnij i upuść” służący do tworzenia i publikowania stron docelowych zawierających formularze potencjalnych klientów i kontaktów
 • Spójny sposób edytowania zawartości wiadomości e-mail, stron docelowych i formularzy
 • Gotowe do użycia szablony formularzy i stron
 • Śledzenie zachowania potencjalnych klientów na stronach docelowych w celu analizowania wydajności id oceniania potencjalnych klientów
 • Centrum subskrypcji i strony przekazywania do znajomych wspierające marketingowe wiadomości e-mail
 • Ścisła integracja z procesami pozyskiwania klientów, marketingowymi wiadomościami e-mail oraz ocenianiem potencjalnych klientów
 • Podgląd w przeglądarce prezentujący wygląd strony na różnych rozmiarach i orientacjach ekranów
 • Edytor kodu HTML do zaawansowanego dostosowywania bez żadnych ograniczeń (opcjonalnie)

Podczas tworzenia nowej strony zaczynasz od wyboru szablonu definiującego układ kolumn, typ strony oraz (opcjonalnie) cały wstępny projekt graficzny z przykładowymi obrazami, czcionkami i kolorami. Następnie przejdziesz do projektanta zawartości Dynamics 365, który zapewnia kanwę z edytowanym podglądem oraz przybornik z kartami służący do dodawania nowych elementów projektu (np. obrazy, przyciski, formularze lub pola tekstowe), konfigurowania wybranych elementów projektu oraz stosowania stylów. Podczas pracy z elementami tekstu możesz używać wbudowanego przybornika do lokalnego formatowania tekstu. Zazwyczaj dodajesz element formularza, aby utworzyć formularz na stronie.

Po zakończeniu projektowania strony kliknij przycisk Sprawdź pod kątem błędów, aby sprawdzić, czy strona nie zawiera błędów i ma wymaganą zawartość. Po sprawdzeniu strony opublikuj ją w celu aktywacji na serwerze, aby była dostępna dla użytkowników, którzy znają jej adres URL lub wybrali link. Następnie udostępnij stronę w marketingowych wiadomościach e-mail, procesach pozyskiwania klientów, wpisach społecznościowych, linkach do oficjalnej witryny internetowej, kodach QR oraz innych stosownych kanałach.

Gdy strona będzie już aktywna, sprawdź jej działanie, ile kontaktów lub potencjalnych klientów przechwyciła itp.

Więcej informacji: Tworzenie i wdrażanie stron marketingowych

Tworzenie zautomatyzowanego interaktywnego procesu pozyskiwania klientów

Aranżacja procesu pozyskiwania klientów pozwala marketingowcom tworzyć wielokrokowe, wielokanałowe kampanie marketingowe nakierunkowane na określony segment, wysyłać marketingowe wiadomości e-mail, reagować na interakcje kontaktów, uruchamiać przepływy pracy Dynamics 365 itp.

Zrzut ekranu procesu pozyskiwania klientów

Do kluczowych funkcji automatyzacji kampanii należą:

 • Biblioteka wstępnie zdefiniowanych i niestandardowych szablonów do natychmiastowego zaprezentowania podstawowej strategii
 • Wizualny projektant procesu pozyskiwania klientów metodą „przeciągnij i upuść”
 • Cała zawartość marketingowa dostępna w jednym miejscu, z możliwością przeglądania i edytowania za pomocą wbudowanych projektantów zawartości
 • Zależna od wydarzenia i rozległa automatyzacja
 • Podczas i po wykonaniu zadania projektant zapewnia wgląd w dane, dzięki czemu można sprawdzić, skąd pochodzą kontakty i co robili na stronie
 • Możliwość tworzenia niestandardowych kanałów w procesie pozyskiwania klientów w celu rozszerzenia funkcji marketingowych

Podczas tworzenia lub edytowania procesu utworzysz potok, przeciągając różne rodzaje kafelków procesu pozyskiwania z kolumny po prawej stronie do obszaru kanwy. Skonfigurujesz każdy kafelek potoku, wybierając go, a następnie otwierając kartę Właściwości.

Każdy procesu pozyskiwania klientów zaczyna się od segmentu lub kafelka strony docelowej, który definiuje kontakty obsługiwane w ramach procesu. Następnie zazwyczaj dodajesz kafelek wiadomości e-mail, który wysyła marketingową wiadomość e-mail do wszystkich osób w segmencie. Taka wiadomość może zawierać linki do witryny internetowej wydarzeń lub strony marketingowej. W dalszej części potoku możesz dodać wyzwalacz, który rozdziela ścieżkę i oczekuje, aż każdy kontakt otworzy wiadomość, kliknie link lub prześle powiązaną stronę marketingową. W zależności od tego co dany kontakt zrobi z wiadomością, wyzwalacz prześle go do określonej ścieżki, na której można dodać odpowiednie działania. Wyzwalacze mogą reagować na wiele różnych interakcji kontaktu, w tym na otwarcie wiadomości e-mail, kliknięcie wiadomości e-mail, rejestrację w wydarzeniu, odpowiedź na ankietę itp.

Po zakończeniu projektowania procesu kliknij przycisk Sprawdź pod kątem błędów, aby sprawdzić, czy wiadomość nie zawiera błędów i ma wymaganą zawartość. Po sprawdzeniu procesu pozyskiwania klientów musisz go opublikować, aby możliwe było jego rozpoczęcie (choć daty rozpoczęcia i zakończenia możesz ustalić w przyszłości).

Więcej informacji: Używanie procesów pozyskiwania klientów w celu tworzenia zautomatyzowanych kampanii

Tworzenie kanałów niestandardowych dla procesów pozyskiwania klientów

Oprócz gotowych do użycia kanałów dostępnych w procesach pozyskiwania klientów możesz tworzyć kanały niestandardowe, które rozszerzają możliwości marketingowe usługi Dynamics 365 Marketing. Możesz utworzyć kanał niestandardowy, taki jak wiadomość tekstowa (SMS) lub media społecznościowe, i udostępnić go jako „kafelek” w projektancie procesów pozyskiwania klientów. Te niestandardowe kanały zapewniają podobne możliwości jak kanały gotowe do użycia, takie jak wysyłanie materiałów, śledzenie interakcji z klientami i dodawanie wyzwalaczy w celu rozdziału ścieżki w procesie pozyskiwania klientów.

W projektowaniu niestandardowych kanałów wykorzystuje się istniejącą infrastrukturę i narzędzia dostępne w usłudze Dynamics 365, takie jak encje niestandardowe, przepływy pracy i dodatki plug-in, które pozwalają twórcom i partnerom wykorzystać swoją znajomość usługi Dynamics 365 do projektowania własnych kanałów.

Planowanie, promowanie i zarządzanie wydarzeniami marketingowymi i seminariami

Wydarzenia i seminaria są często istotnymi czynnikami wpływającymi na kanały sprzedaży i marketingowe, ale mogą być bardzo trudne do zorganizowania, zrealizowania i kontynuowania. Funkcja zarządzania wydarzeniami usługi Dynamics 365 pomaga na każdym kroku — od początkowego planowania i określania budżetu, aż po promocję i publikację, rejestrację uczestników, transmitowanie seminariów internetowych, analizę końcową, generowanie potencjalnych klientów i ocenę zwrotu z inwestycji.

Zrzut ekranu witryny internetowej wydarzeń

Kluczowe funkcje zarządzania wydarzeniami obejmują:

 • Bezproblemowe zarządzanie kontaktami, rejestracjami i uczestnikami w jednym systemie
 • Procesy biznesowe prowadzące użytkowników przez niezbędne kroki planowania wydarzenia
 • Sesje, śledzenie sesji i zarządzanie prelegentami
 • Zarządzanie przepustkami na określone sesje lub zdarzenia
 • Zarządzanie miejscami — budynkami, pomieszczeniami i układami pomieszczeń
 • Funkcje logistyki, pozwalające na rejestrowanie hoteli, przydzielanie pokoi i zarządzanie rezerwacjami gości
 • Śledzenie sponsorów i umów sponsorskich dla każdego wydarzenia
 • Tworzenie seminariów internetowych i emisji symultanicznych z metrykami obecności (we współpracy z ON24 — czołowym dostawcą seminariów internetowych)
 • Analiza historii obecności dla każdego kontaktu, włącznie ze wydarzeniami i sesjami, w których brał on udział
 • Integracja z ankietami rozwiązania Opinia klienta
 • Publikowanie w pełni funkcjonalnej witryny internetowej wydarzeń z następującymi funkcjami:
  • Samoobsługowa rejestracja uczestników
  • Ważne szczegóły dotyczące wszystkich opublikowanych wydarzeń, w tym nazwy wydarzeń, a także informacje o miejscach, przepustkach, harmonogramach sesji i prelegentach
  • Wszystkie dane są pobierane bezpośrednio z rekordów planowania wydarzeń Dynamics 365, przy czym aktualizacje są automatycznie stosowane w portalu

Aby utworzyć, obejrzeć i edytować wydarzenia i wszystkie rekordy z nimi związane, wybierz obszar roboczy Wydarzenia w aplikacji Dynamics 365 Marketing, skąd można utworzyć nowe wydarzenie i pracując z poziomu rekordu pojedynczego wydarzenia, dodać większość innych typów rekordów oraz informacji wymaganych do planowania, publikowania, promowania i analizowania. Podobnie jak w przypadku wielu typów rekordów w Dynamics 365, rekord wydarzenia udostępnia niestandardowy przepływ pracy procesów biznesowych, który ułatwia użytkownikom wykonanie kolejnych kroków procesu.

Pozostałe elementy obszaru roboczego Wydarzenie umożliwiają pracę z określonymi typami rekordów odnoszących się do planowania wydarzeń, takimi jak logistyka, sesje, uczestnicy, sponsorzy itd. W zależności od wykonywanych w danym czasie czynności, dostęp do tych rekordów możesz uzyskać podczas pracy z nadrzędnym rekordem wydarzenia lub możesz przejść do obszaru przeznaczonego dla określonego typu rekordu, bądź pracować z kilkoma wydarzeniami.

Po zakończeniu pracy z rekordami wydarzenia, sesji, ścieżki, prelegenta i przepustki w ramach danego wydarzenia, możesz je opublikować w witrynie internetowej wydarzeń, gdzie uczestnicy będą mogli przeczytać informacje o danym wydarzeniu i zarejestrować się w nim. Rejestrację można tak skonfigurować, aby byłą dostępna dla wszystkich lub tylko po zaproszeniu.

Więcej informacji: Zarządzanie wydarzeniami oraz ich planowanie

Generowanie, ocenianie i kwalifikowanie potencjalnych klientów na potrzeby sprzedaży

Głównym celem pracownika marketingowego jest generowanie popytu, identyfikowanie potencjalnych szans sprzedaży i przekazywanie najlepiej rokujących potencjalnych klientów sprzedawcy, który wykona kolejne czynności. Usługa Dynamics 365 obsługuje ten proces od etapu pozyskiwania do zamknięcia.

Zrzut ekranu projektanta modelu oceniania potencjalnego klienta

Kluczowe funkcje zarządzania potencjalnymi klientami obejmują:

 • Generowanie potencjalnych klientów z użyciem wielu kanałów
  Tworzenie wielokanałowego procesu pozyskiwania klientów w celu przechwytywania potencjalnych klientów z serwisu LinkedIn, wiadomości e-mail, stron docelowych, wydarzeń, seminariów internetowych itp. Łatwe importowanie list marketingowych za pomocą znanych narzędzi, takich jak Microsoft Excel.
 • Tworzenie relacji z potencjalnym klientem
  Stosowanie wniosków z analizy i implementowanie automatycznych procesów pozyskiwania klientów w celu tworzenia relacji z potencjalnymi klientami dzięki dostarczaniu odpowiednich i właściwie dobranych czasowo wiadomości oraz profesjonalnych usług.
 • Kwalifikacja potencjalnych klientów
  Przepływy procesów biznesowych pozwalają przeprowadzić każdego potencjalnego klienta przez model kaskadowy zapotrzebowania i generowania potencjalnych klientów — od pozyskania, przez obsługę po kwalifikację i zamknięcie.
 • Ocenianie potencjalnych klientów
  Konfigurowanie elastycznych modeli oceniania potencjalnych klientów na podstawie:
  • Danych demograficznych oraz innych informacji z rekordów potencjalnego klienta, kontaktu i klienta oraz wielopoziomowe relacje między nimi.
  • Reguły modelu RFM bazujące na automatycznie gromadzonych danych interakcji, m.in. kliknięciach wiadomości e-mail, odwiedzinach witryny internetowej, rejestracjach w wydarzeniu itp.
  • Każda reguła może dodawać lub odejmować wartość od wyniku potencjalnego klienta w zależności natury interakcji, a wyniki mogą maleć wraz z upływem czasu.
 • Nadawanie priorytetów potencjalnym klientom
  • Ocena poszczególnych potencjalnych klientów przy użyciu wielu modeli oceniania.
  • Przypisywanie kategorii gotowości do zakupu według modelu oceniania.
 • Analizy i prognozy
  Za pomocą zaawansowanych następujących narzędzi analitycznych można oceniać szanse powodzenia inicjatyw marketingowych oraz wyciągać wnioski na użytek przyszłych kampanii:
  • Pulpity nawigacyjne generowania zapotrzebowania, które mierzą konwersję, wielkość, prędkość oraz inne parametry
  • Wykresy i widgety, które mierzą efektywność modeli oceniania potencjalnych klientów, obliczając wartości, takie jak suma ocenionych potencjalnych klientów w danym okresie, rozkład gotowości do dokonania zakupu na model itp.
  • Wykresy i widgety, które mierzą stan i jakość każdego potencjalnego klienta na podstawie wartości, takich jak wiek potencjalnego klienta, jego oś czasu interakcji, postęp kwalifikacji potencjalnego klienta itp.

Podczas tworzenia lub edytowania reguły można tworzyć logikę, korzystając z projektanta reguł wykorzystującego metodę „przeciągnij i upuść”. Każda reguła ma warunek (która definiuje pewną właściwość lub wydarzenie) i akcję (który określa, jak zostanie skorygowany zostanie wynik potencjalnego klienta po spełnieniu warunku).

Aby zdefiniować warunek, przeciągnij kafelek Warunek z karty Przybornik do pozycji po lewej stronie kanwy. Przejdź do karty Właściwości, aby zdefiniować reguły dla wybranego kafelka warunku. Każdy z nich jest stosunkowo prosty, ale można łączyć ze sobą wiele warunków i tworzyć bardziej złożone logiki. W tym celu przeciągnij dodatkowe kafelki warunku do istniejącego kafelka.

W celu określenia działania po spełnieniu warunku przeciągnij kafelek akcji z karty Przybornik do miejsca po prawej stronie karty Warunek, a następnie przejdź do karty Właściwości, aby ustawić regułę.

Niezależnie od tego, ile par warunek/akcja posiada reguła oceniania, należy także zdefiniować jeden zestaw kategorii odnoszący się do całej reguły. Każda kategoria odnosi się do zakresu wyników i posiada własną nazwę. Kategorie nie mogą nakładać się na siebie. Chociaż można ustanowić dowolną liczbę kategorii, najważniejszym progiem będzie kategoria gotowości do dokonania zakupu. Jeśli potencjalny klient osiągnie tę kategorię, zostaje uznany za zakwalifikowanego marketingowo i możne wysłać zostać przekazany sprzedawcy w celu akceptacji i dalszych działań. Na karcie Kategorie możesz skonfigurować harmonogram kategorii oraz próg gotowości do zakupu dla reguły.

Więcej informacji: Projektowanie modeli punktowania potencjalnego klienta

Tworzenie połączenia z serwisem LinkedIn w celu importowania obiecujących nowych potencjalnych klientów bezpośrednio do aplikacji Dynamics 365

Przenieś swoich potencjalnych klientów z serwisu LinkedIn do usługi Dynamics 365, aby wykonać kolejne czynności i analizy.

Zrzut ekranu z analizami LinkedIn

Za pomocą rozwiązania Microsoft Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms możesz automatycznie synchronizować potencjalnych klientów przechwyconych z serwisu LinkedIn z organizacją Dynamics 365, dzięki czemu zespoły sprzedażowe i marketingowe mogą ich obsługiwać na dalszych etapach. Funkcje obejmują:

 • Obsługa wielu kont użytkowników serwisu LinkedIn
  Jeśli organizacja korzysta z usług wielu menedżerów marketingowych, z których każdy prowadzi kampanie na własnym koncie LinkedIn, możesz skonfigurować usługę Dynamics 365 do gromadzenia danych potencjalnych klientów ze wszystkich kont jednocześnie.
 • Konfigurowane tworzenie i dopasowywanie potencjalnych klientów
  Możesz skonfigurować, w jaki sposób potencjalni klienci przesłani z serwisu LinkedIn będą przypisywani i aktualizowani w usłudze Dynamics 365.
 • Analizowanie wydajności pozyskiwania potencjalnych klientów z różnych źródeł
  Można śledzić i analizować wydajność pozyskiwania potencjalnych klientów z serwisu LinkedIn i porównywać ją z wydajnością innych źródeł.

Integracja z serwisem LinkedIn jest oparta na funkcji Lead Gen Forms serwisu LinkedIn służącej do przechwytywania potencjalnych klientów. Jest to płatna usługa LinkedIn, którą należy subskrybować, aby umożliwić integrację.

Więcej informacji: LinkedIn Lead Gen integration